Będzie naszym Mistrzem

Taki tytuł nosi skromna broszurka, poświęcona pamięci tragicznie zmarłego prof. Waleriana Pańki. Był pracownikiem naszego Uniwersytetu. W maju 1991 roku został wybrany Prezesem Najwyższej Izby Kontroli. 7 października 2003 roku minęła 12. rocznica Jego śmierci.

Odszedł, ale pozostał w pamięci nas wszystkich, którzy mieli okazję zetknąć się z jego Osobą. Pozostał również Patronem swojej "podstawówki" w rodzinnej miejscowości - Turze Pole. To mała wioska w powiecie brzozowskim (woj. podkarpackie). Odnowiony, wypielęgnowany budynek szkoły wyróżnia się wśród zadbanych okolicznych domów.

W sześcioklasowej szkole uczy się obecnie 112. dzieci; pracuje 14. nauczycieli. W oddziale tzw. "zerówki" jest 20. sześciolatków. Dyrektoruje tej placówce, od kilkunastu lat, mgr Bożena Anyszewska i wraz z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców wspaniale opiekują się swoją szkołą. Zajęcia pozalekcyjne są prowadzone w następujących kołach zainteresowań: plastycznym, ekologicznym, teatralnym, tanecznym (ok. 40 dzieci) i sportowym (tenis stołowy i siatkówka). W 2003 roku zorganizowano: kolejny Bieg Przełajowy im. W. Pańki, I Przegląd Zespołów Tanecznych im. W. Pańki oraz konkurs wiedzy poświęcony Profesorowi (w rocznicę tragicznej śmierci ).

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" UŚ od trzech lat stara się wspomagać finansowo prace tych kółek zainteresowań, przekazując skromne kwoty ze swoich składek członkowskich. Spoglądają na pracę grona pedagogicznego i dzieci można potwierdzić, iż Patron Szkoły jest rzeczywiści ich Mistrzem.

MARIA KRZANOWSKA
członek KZ NSZZ "Solidarność"

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...