Sztuka wobec niepełnosprawności

Projekt naukowo-artystyczny: Kultura a integracja - sztuka wobec niepełnosprawności jest wspólną inicjatywą Zakładu Arteterapii Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego i Śląskiej Biblioteki Terapeutycznej - Działu Biblioteki Śląskiej. Jego celem jest ukazanie terapeutycznego wpływu sztuki i twórczości w odniesieniu do osób niepełnosprawnych oraz podkreślenie roli, jaką spełnia odbiór sztuki w integracji społecznej tych osób.

Projekt ten stanowi podsumowanie wydarzeń, związanych z twórczością i arteterapią, które zaistniały w ramach Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych na Śląsku. Honorowymi Patronami projektu są Wojewoda Śląski Lechosław Jarzębski, Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski oraz JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek. Opiekę naukową i artystyczną sprawuje Kierownik Zakładu Arteterapii prof. UŚ dr hab. Magdalena Knapik, przy współpracy i koordynacji Dyrektora Biblioteki Śląskiej prof. dr. hab. Jana Malickiego. Organizacją zajmują się dr Grażyna Szafraniec (Zakład Arteterapii UŚ) i Marek Plura (Biblioteka Terapeutyczna).

W ramach realizacji projektu, w dniach od 2 do 4 grudnia 2003 r., w gmachu Biblioteki Śląskiej przy Placu Rady Europy 1 w Katowicach oraz w Bibliotece Terapeutycznej przy ul. Ligonia 5-7 w Katowicach, odbędą się sympozja naukowe poświęcone tematyce twórczości i sztuki osób niepełnosprawnych. Zaprezentowane zostaną wielorakie działania artystyczne, promujące twórczość osób niepełnosprawnych w kategoriach sztuk plastycznych, a będą to m. in.: wystawy fotografii, ceramiki, malarstwa, grafiki, rysunku. Przygotowywane są również prezentacje z zakresu sztuki muzycznej: koncerty muzyki klasycznej, recitale wokalne. Z dziedziny sztuki teatralnej pokazane zostaną wybrane spektakle z wykorzystaniem teatru tańca, pantomimy, teatralne interpretacje klasyki, przedstawienia kabaretowe, prezentacje filmowe.

Tworzenie w kulturze, to współtworzenie - porozumiewanie się językiem sztuki, za pomocą pozawerbalnych środków wyrazu. Tej formie integracji posłużą proponowane prezentacje, w tym koncerty artystów profesjonalnych, wplatane w inne elementy projektu.

Projekt: Kultura a integracja - sztuka wobec niepełnosprawności umożliwia uczestnikom, reprezentującym tak odrębne dziedziny sztuki i nauki, poszerzenie wiedzy dotyczącej terapii przez twórczość oraz zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie arteterapii.. Dla osób zainteresowanych zaplanowane zostały również warsztaty artystyczne, prowadzone przez profesjonalistów, na których realizowane będą elementy terapii przez teatr, plastykę, rytmikę i muzykę. Warsztat diagnostyczno-terapeutyczny pozwoli na swoistą integrację możliwości poznawania każdej osoby poprzez uczestniczenie w procesie twórczym, opartym na technikach ekspresyjnych.

Autorzy projektu żywią ogromną nadzieję, iż pozostawi on w uczestnikach gotowość do konkretnego działania artystyczno-terapeutycznego. Atmosfera prawdziwego świętowania Sztuki Życia, powinna zachęcić uczestników do dalszego sięgania po bogactwo twórczych form istnienia w celu integracyjnego odnajdywania się w kulturze.

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...