Stypendia za talent, pilność i sprawność

Przypominamy uprzejmie, że Uniwersytet Śląski, oprócz zwykłych świadczeń pomocy materialnej jako pierwszy i jeden z niewielu w kraju przyznaje ufundowane z własnych środków stypendia dla swych szczególnie uzdolnionych studentów. O stypendia te mogą ubiegać się osoby przyjęte na I rok studiów dziennych z całkowitym lub częściowym pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, a także studenci wszystkich lat studiów dziennych legitymujący się znaczącymi osiągnięciami twórczymi lub sportowymi.

Stosowne wnioski muszą trafić do Działu Spraw Studenckich nie później niż 31 października w semestrze zimowym i 31 marca w semestrze letnim. Doradzamy uważną lekturę przedmiotowego zarządzenia, w którym można także znaleźć potrzebne formularze podań.

www.us.edu.pl/uniwersytet/studenci

Autorzy: MP
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...