Inauguracja po cieszyńsku

Uroczystości inauguracyjne XXXIII roku akademickiego w cieszyńskiej Filii Uniwersytetu Śląskiego odbyły się 7 października. Ceremonię poprowadził JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek.

Sala koncertowa Filii w Cieszynie jak co roku wypełniona była gośćmi, wśród których nie brakowało przedstawicieli świata nauki, kultury i sztuki, ale również duchownych, polityków i dyplomatów. Serdecznie witane są co roku władze miasta.

Jednym ze stałych elementów cieszyńskich

Inauguracja 2003 - Cieszyn
inauguracji jest sprawozdanie Prorektora ds. Filii z działalności za rok ubiegły. Tym razem kompletny tekst wystąpienia prof. dr hab. Haliny Rusek publikujemy także na stronach "Gazety Uniwersyteckiej", łącznie z listą absolwentów, kończących studia z najwyższymi wynikami. Zebrani poznali również nazwiska pracowników uczelni, którym przyznano nagrody rektorskie z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Złotą Odznaką Za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego Senat UŚ zdecydował się wyróżnić Rektora Uniwersytetu w Ostrawie doc. ing. Petra Panka.

Wykład inauguracyjny przygotował

Okładka dokumentującego wystawę katalogu
Okładka dokumentującego wystawę katalogu
prof. Marek Nowicki, związany z PWSFTiTv im. Leona Schillera w Łodzi oraz Wydziałem Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ w Katowicach. Tematem wystąpienia było: La porta del paradiso artystów współczesnych. Poprzedzona swoistym prologiem trzyczęściowa prezentacja obejmowała odniesienia zarówno do sztuki Michała Anioła, jak i dokonań Johna Cage'a.

Uroczystość zamknął występ chóru Harmonia, pod kierunkiem Izabeli Zieleckiej-Panek. Inaugurację roku akademickiego w Cieszynie uświetniał wernisaż wystawy prac jedenastu pracowników Wydziału Artystycznego, zatytułowanej: Media cyfrowe w grafice.

Absolwenci z najwyższym
ostatecznym wynikiem studiów


Ewelina Bednarz
Renata Cul
Aleksandra Dąbrowska
Urszula Gawron
Sebastian Grabski
Monika Greń
Justyna Horyńczuk
Sylwia Iskrzycka
Joanna Jankowska
Joanna Kazulin
Beata Kolek
Anna Kruczała
Anna Kupczyk
Izabela Lizoń
Wioletta Marciniak
Joanna Misik
Tomasz Osiecki
Magdalena Piechowiak
Anna Polanska
Ewelina Prus-Bizoń
Katarzyna Skiba
Magdalena Stawowy
Małgorzata Stoczkiewicz
Bartłomiej Stuchlik
Maria Swacha
Leszek Urbańczyk
Magdalena Wolnik
Autorzy: Katarzyna Bytomska, Foto: Jerzy Pustelnik
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...