Wyższe stypendia

Prorektor ds. kształcenia, w porozumieniu ze studencką Uczelnianą Komisją ds. Pomocy Materialnej, ustalił wysokość świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów dziennych Uniwersytetu Śląskiego w bieżącym semestrze. W porównaniu z ubiegłym rokiem akademickim wzrastają podstawy naliczania stypendium socjalnego tj. kwoty od jakich odejmuje się dochód na osobę w rodzinie studenta. Będą one wynosić:

  • dla I roku - 235 zł (studenci miejscowi) i 294 zł (zamiejscowi)
  • od II roku - 470 zł (studenci miejscowi) i 588 zł (zamiejscowi).

www.us.edu.pl/uniwersytet/studenci

Autorzy: MP
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...