WYBRANE PROBLEMY EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem
Uniwersytetu Śląskiego

40-007 Katowice, ul. Bankowa 9; tel./fax: 0/32/3591235
zaprasza na XII cykl wykładów:

WYBRANE PROBLEMY EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

Wykłady odbywają się w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ przy ul. Bankowej 9 w każdy czwartek o godzinie 16:00. Wykłady są otwarte i może wziąć w nich udział każdy zainteresowany problematyką środowiskową. Udział jest bezpłatny. Obecność na większości wykładów w roku akademickim 2003/2004 umożliwia studentom UŚ zaliczenie semestralnego wykładu monograficznego w ramach zajęć fakultatywnych.*

PROGRAM - semestr I

02.10.2003 Wykład Polskiego Klubu Ekologicznego
09.10.2003 Dr Andrzej Boczarowski,
Wydział Nauk o Ziemi, UŚ.
"Od koron drzew do klawiatury komputera czyli 7 milionów lat ewolucji człowieka (prezentacja multimedialna)"
16.10.2003 Forum Natura
Dr inż. Wojciech Gąsienica Byrcyn,
Tatrzański Park Narodowy.
"Tatrzański Park Narodowy - 50 lat w służbie ochrony Tatr"
23.10.2003 Dr Bożena Zyznawska,
Fundacja Ekologiczna "Silesia", Katowice.
"Zmiany w runie leśnym Wyżyny Śląskiej i sposoby jego ratowania"
30.10.2003 Dr Maria Pietras,
Wydział Nauk o Ziemi, UŚ.
"Chcę mieć więcej... świat, w którym "mieć" staje się ważniejszeniż "być""
06.11.2003 Wykład Polskiego Klubu Ekologicznego
13.11.2003 Ks. dr Jan Grzesica,
Wydział Teologiczny, UŚ.
"Rola ekoteologii i ekoetyki w kształtowaniu właściwych relacjiczłowiek-środowisko"
20.11.2003 Forum Natura
Prof. dr hab. Zbigniew Jethon,
Akademia Wychowania Fizycznego, Wrocław.
"Co za dużo to niezdrowo czyli o korzyściach i niebezpieczeństwach rekreacji fizycznej i uprawiania sportu."
27.11.2003 "Baza danych "Terra-Info-0597" drogą do rozwoju społeczeństwa informacyjnego - zaproszenie do współpracy"
Dr Jan Waga,
Wydział Nauk o Ziemi, UŚ.
"Znaczenie elektronicznych baz danych w ochronie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.
"Dr Jerzy Nita,
Wydział Nauk o Ziemi, UŚ.
"Możliwość wykorzystania i wizualizacji danych zawartych w elektronicznych bankach informacji geograficznej."
04.12.2003 Wykład Polskiego Klubu Ekologicznego
11.12.2003 Dr Małgorzata Nawrot,
Wydz. Biologii i Ochrony Środowiska, UŚ.
"Blaski i cienie podziemnego życia roślin"
18.12.2003 Forum Natura
Dr Andrzej Augustynek,
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków.
""Matrix" z wyboru - niebezpieczna ucieczka w wirtualny świat internetu."
08.01.2004 Prof. dr hab. Tadeusz Sławek,
Wydział Filologiczny, UŚ.
"Od łąk nad Rawą po Bank ze szkła i stali.Śląsk, Społeczeństwo, Uniwersytet. Post Scriptum do książki "Antygona w świecie korporacji""
15.01.2004 Forum Natura
Prof. dr hab. Małgorzata Wierzbicka,
Uniwersytet Warszawski.
"Tego Darwin nie przewidział - mikroewolucja roślin wywołana zanieczyszczeniami środowiska."
22.01.2004 Dr Eugeniusz Małkowski,
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, UŚ.
"Fitoremediacja jako nowy sposób na oczyszczanie środowiska z metali ciężkich"

* - Studentów obowiązuje wpis na listę wykładową do 16.10.2003 r. w Centrum lub przed wykładem.

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...