Kronika Uniwersytecka - Listopad 2003

Polsko-niemieckie fizyków spotkania

Od 1 do 14 września w Instytucie Fizyki im. Augusta Chełkowskiego przebywała grupa niemieckich studentów fizyki w ramach programu Polish - German Dialogue 2003. Program pobytu zakładał między innymi prace w laboratoriach naukowych Instytutu Fizyki, gdzie studenci poznali różne techniki badawcze, uczestniczyli w wykładach naukowych i warsztatach prowadzonych przez profesorów Uniwersytetu Śląskiego. W trakcie pobytu niemieccy goście zapoznali się z systemem edukacji w Polsce i warunkami studiowania na polskich uczelniach.

Fizycy na pokaz

Dr Jerzy Jarosz oraz dr Aneta Szczygielska, pracujący w Zakładzie Dydaktyki Instytutu Fizyki, po raz kolejny zajęli pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszą prezentację fizyczną Fizyka na Scenie 3. Konkurs, w którym brało udział ponad 200 przedstawicieli szkół i uczelni wyższych całej Polski, odbył się 6 września w Poznaniu. Para uniwersyteckich fizyków była już wielokrotnie wyróżniana i nagradzana. W zespole z mgr Janiną Pawlik otrzymali prestiżową nagrodą Zarządu Głównego PTF im. Krzysztofa Ernsta za popularyzację fizyki. Do nich należy również pierwsze miejsce na XXXVII Zjeździe Fizyków Polskich w Gdańsku, który odbywał się od 15 do 18 września. Tym samym po raz trzeci wywalczono zaszczyt reprezentowania Polski na Europejskim Festiwalu Physics on Stage, który w tym roku odbędzie się w dniach 8-15 listopada w siedzibie Europejskiej Agencji Kosmicznej w Noordwijk w Holandii.

Rektorzy uczelni śląskich w Katowicach

1 października w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbyło się spotkanie Rektorów Uczelni tworzących Ligę Rektorów Śląskich. W spotkaniu wzięli udział: prof. dr hab. Józef Musielok - Rektor Uniwersytetu Opolskiego oraz prof. Zdenek Jirasek - Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Opawie, a także: prof. dr hab. Marian Harasimiuk - Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zarazem Prezydent Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. Rolę gospodarzy pełnili: JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek oraz prof. dr hab. Wiesław Banyś - Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Promocji. Ideą powołania Ligi Rektorów Śląskich jest zbudowanie wspólnej płaszczyzny działania w oparciu o bliskość geograficzną i kulturową. Współpraca ta może w przyszłości wyrażać się we wspólnych przedsięwzięciach i projektach.

Europejski Przegląd Filmowy

W ramach obchodów związanych z Europejskim Rokiem Niepełnosprawnych od 12 do 23 października w katowickim kinie studyjnym Światowid odbywał się Europejski Przegląd Filmowy CINEDAYS 2003, obejmujący pokazy filmów fabularnych i dokumentalnych poświęconych tematyce osób niepełnosprawnych oraz spotkania z autorami filmów i bohaterami. Patronat nad przeglądem, zorganizowanym z inspiracji Działu Spraw Studenckich UŚ i przy współpracy Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego, objęli: Prezydent Katowic Piotr Uszok oraz JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek.

Inauguracja roku akademickiego w Uniwersytecie Trzeciego Wieku

14 października w Centrum Kultury w Katowicach odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2003/2004 w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, działającym przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W uroczystości wziął udział prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz - Prorektor ds. Kształcenia. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. zw. dr hab. Marek Szczepański - Dyrektor Instytutu Socjologii na Wydziale Nauk Społecznych UŚ. W programie uroczystości znalazły się również wystąpienia zaproszonych gości oraz część artystyczna.

Msza inauguracyjna

Uroczysta Msza św. inaugurująca nowy rok akademicki 2003/2004 w śląskich uczelniach odbyła się 14 października w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Mszy świętej przewodniczył Arcybiskup Metropolita Katowicki Damian Zimoń.

Zgodnie z tradycją podczas uroczystości wręczona została nagroda "Lux ex Silesia", przyznawana osobom szczególnie zasłużonym dla dziedzictwa naukowego i duchowego Regionu Śląskiego. W zeszłym roku uhonorowano nią prof. zw. dr. hab. Tadeusza Sławka - byłego Rektora Uniwersytetu Śląskiego. W tym roku nagrodę odebrał wybitny kompozytor Henryk Mikołaj Górecki.

Relacje z Bagdadu

10 października na Wydziale Nauk Społecznych w Katowicach odbyło się spotkanie z dziennikarzami Przemysławem Marcem i Janem Mikrutą. Dziennikarze podzielili się wrażeniami z pobytu w Iraku oraz zaprezentowali swoją najnowszą książkę Bagdad. 67 dni. Organizatorem spotkania było Studenckie Koło Naukowe - Międzywydziałowe Stowarzyszenie Dziennikarzy "Mosty" oraz Zrzeszenie Studentów Polskich.

Tryptyk Papieski

Uniwersytet Śląski, Samorząd Miasta Katowice, Filharmonia Śląska, Polskie Radio Katowice oraz Polski Związek Chórów i Orkiestr byli organizatorami cyklu koncertów z okazji jubileuszu 25-lecia Pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II: Tryptyk Papieski PATER NOSTER. Honorowy patronat nad koncertami objęli: Arcybiskup Metropolita Katowicki Damian Zimoń, Prezydent Katowic Piotr Uszok oraz JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek.

(obszerną relację z wydarzenia przedstawimy w grudniowym numerze Gazety Uniwersyteckiej)

Zrównoważony rozwój

Od 13 do 15 października w auli im. Kazimierza Lepszego w Katowicach trwała polsko-niemiecka sesja: Zrównoważony rozwój - od naukowego badania do politycznej strategii. Spotkanie zorganizował Instytut Filozofii UŚ oraz ITAS Forschungszentrum Karlsruhe. Celem konferencji było porównanie naukowych, politycznych, administracyjnych i gospodarczych sposobów podejścia do problematyki zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Niemczech, poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń.

Brytyjscy wykładowcy dla polskich uczniów i studentów

Na zaproszenie Zakładu Dydaktyki Fizyki 8 października w Uniwersytecie Śląskim gościli brytyjscy fizycy, znani w świecie wykładowcy dla młodzieży: Mike i Wendy Gluyas. Wygłosili oni dwa wykłady w Instytucie Fizyki, w których uczestniczyło ponad 800 uczniów, studentów i gości. Duże uznanie wzbudził profesjonalizm prezentacji ze starannie dobranymi eksperymentami i umiejętnym wykorzystaniem mowy ciała.

Opracowała:
MAŁGORZATA KRASUSKA-KORZENIEC
Biuro Promocji i Karier UŚ

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...