Stopnie i tytuły naukowe - Listopad 2003

Habilitacje:

Wydział Nauk o Ziemi
Dr hab. Maria TKOCZ

Wydział Filologiczny
Dr hab. Alina MADEJ

Wydział Nauk Społecznych
Dr hab. Zbigniew ONISZCZUK

Doktoraty:

Wydział Pedagogiki i Psychologii
Dr Elżbieta MIODEK

Wydział Prawa i Administracji
Dr Ewa ZIELIŃSKA

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
Dr Rafał TYRALA
Dr Rafał KAPICA
Dr Maciej ŚLĘCZKA

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Dr Izabela POPRAWA
Dr Jowita DROHOJOWSKA

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego
Dr Jolanta SZULC

Wydział Nauk Społecznych
Dr Mirosława WIELOPOLSKA

Wydział Nauk o Ziemi
Dr Mariusz SALAMON

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...