Wspomnienia plus plany

Otwarty szeroko na potrzeby studentów i badaczy XXI wieku nowy gmach Wydziału Prawa i Administracji powolutku nabiera rumieńców - chropawa powierzchnia ścian, szkło i metal spotkały się z żywymi ludźmi, z dniem inauguracji roku akademickiego chłodny z pozoru budynek stał się schronieniem dla wspólnoty nauczających i nauczanych. Ceremonię rozpoczęcia XXXVI roku wytężonej pracy całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego dokumentujemy na wielu stronach listopadowego numeru „Gazety Uniwersyteckiej UŚ”, który trzymają Państwo w dłoniach. Naszym celem było objąć reporterskim spojrzeniem wszystkie te miejsca, gdzie uroczyście ogłaszano początek kolejnego cyklu spotkań i dociekań w murach uczelni, a więc nie tylko Katowice, ale i Filię UŚ w Cieszynie oraz Zespół Szkół Wyższych w Rybniku i Zamiejscowy Ośrodek Edukacyjny w Jastrzębiu. Naszym Czytelnikom proponujemy analogiczną podróż - po stronach „Gazety...”

Tradycyjnie publikujemy również w całości wykład inauguracyjny, przygotowany w tym roku przez Senator RP prof. dr hab. Genowefę Grabowską, a prezentujący polski punkt widzenia na europejską Konstytucję. Kwestię nie mniej zaprzątającą akademickie głowy jest również, podjęty w inauguracyjnym przemówieniu JM Rektora UŚ prof. dr. hab. Janusza Janeczka, temat wieloetatowości w środowisku kadry naukowej, któremu należy w sposób racjonalny stawić czoła, niekoniecznie sięgając do rozwiązań radykalnych.

Z nowym rokiem akademickim rozpoczynamy także na stronach naszego pisma nowy, ważny cykl – rozmowy z prezydentami miast, w których Uniwersytet Śląski ma swoje obiekty, wydziały, jednostki. Mamy nadzieję uczestniczyć w ten sposób w procesie postępującego porozumienia i wypracowywania zasad najbardziej korzystnej dla obydwu stron współpracy. Już na sąsiedniej stronie prezentujemy rozmowę z Prezydentem Katowic - miasta, któremu uniwersytet wiele zawdzięcza – Piotrem Uszokiem. Wiele miejsca i drukarskiej farby poświęciliśmy również podsumowaniu naszego udziału w ostatniej fazie europejskiego programu Tempus Phare. Uniwersytet Śląski był koordynatorem jednego z dużych projektów, poświęconego usprawnieniu funkcjonowania uczelnianej administracji. Pamiętamy również o ważnych jubileuszach: Instytut Filologii Romańskiej obchodził trzydziestolecie istnienia, swoje święto uczciło również działające od dziesięciu lat na Wydziale Nauk Społecznych pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimiery Wódz Podyplomowe Studium Pracy Socjalnej. Uwagę Szanownych Państwa staramy się zwrócić także na obecność niepełnosprawnych w murach naszej uczelni. Miło nam przedstawić Bartka – niewidomego studenta I roku politologii na Wydziale Nauk Społecznych – i jego psa Nikę. Przyjemnością była także rozmowa z dr Agnieszką Pietrzyk z Katedry Psychologii Klinicznej WPiPs na temat jej pacjentów, zaskoczyła ekspresja prac plastycznych, będących efektem warsztatów psychoterapeutycznych.

Sięgając zaś do wzorców wypracowanych w ponaddziesięcioletniej historii "Gazety Uniwersyteckiej UŚ" wracamy do systematycznego publikowania relacji z obrad Senatu Uniwersytetu Śląskiego. W wydaniu listopadowym podsumowujemy posiedzenie z 30 września.

Zapowiadany miesiąc temu reportaż z wyprawy Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Katowice” do Portugalii i Hiszpanii postanowiliśmy przesunąć na grudzień – wspomnienie gorących plaż i koncertów będzie najlepszym antidotum na chłodne powiewy grudniowego wiatru. Wtedy również kolejny wywiad z serii „prezydenckich” – porozmawiamy o Sosnowcu. Dowodem zaś wdzięcznej pamięci o naszych najlepszych absolwentach będzie relacja z październikowej uroczystości wręczenia im dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Śląskim.

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...