Posiedzenie Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego w Cieszynie

W dniach 26-27 września w Sali Konferencyjnej Filii UŚ w Cieszynie, tym razem wyjątkowo - jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego - odbyło się tradycyjne, coroczne Posiedzenie Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego Uniwersytetu Śląskiego. Miało ono na celu omówienie strategii rozwoju Uczelni w najbliższych latach.

Otwarcia obrad dokonał JM Rektor UŚ prof. dr hab.

Kolegium Rektorsko-Dziekańskie otworzył JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek
Kolegium Rektorsko-Dziekańskie otworzył
JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek
Janusz Janeczek. Po słowie wstępnym prezentację na temat: Kierunki rozwoju badań naukowych w Uniwersytecie Śląskim wygłosił Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Promocji prof. dr hab. Wiesław Banyś. Podczas pierwszego dnia obrad wystąpienia na temat elektronicznego systemu zamówień prezentowali: Prorektor ds. Ogólnych, prof. dr hab. Jerzy Zioło i Kierownik Działu Aparatury i Zaopatrzenia Hanna Ćmiel oraz zaproszony gość - Justyna Dziubek, przedstawiciel firmy 3W Serwisy Informacyjne.

Później Pełnomocnik Rektora ds. Kształcenia Dystansowego

Od lewej stoją: Dziekan Wydziału Artystycznego prof. Eugeniusz Delekta, Dyrektor Administracyjny UŚ Jan Jelonek oraz Dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach prof. Zygmunt Wróbel
Od lewej stoją: Dziekan Wydziału Artystycznego
prof. Eugeniusz Delekta, Dyrektor Administracyjny
UŚ Jan Jelonek oraz Dziekan Wydziału Informatyki
i Nauki o Materiałach prof. Zygmunt Wróbel
prof. dr hab. inż. Jan Piecha przybliżył zebranym temat: Centrum Kształcenia Dystansowego w Uniwersytecie Śląskim. JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek i Dyrektor Administracyjny dr Jan Jelonek poruszyli jeszcze kwestię polityki kadrowej Uniwersytetu Śląskiego. Pierwszy dzień obrad zakończyło wystąpienie Prorektora ds. Ogólnych, prof. dr. hab. Jerzego Zioło pt.: Polityka finansowa Uniwersytetu Śląskiego.

W drugim dniu obrady rozpoczęły się wystąpieniem Dyrektora Administracyjnego dr. Jan Jelonka i Prorektora ds. Ogólnych prof. dr. hab. Jerzego Zioło poświęcone tematowi: Infrastruktura Uniwersytetu. Spotkanie zamknął Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, który mówił o kierunkach rozwoju kształceniu w Uniwersytecie Śląskim.

Autorzy: sp, Foto: Jerzy Pustelnik
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...