Niech żyje śpiew!

To był świetny pomysł. Nie nowy, bo cieszyńskie Wzgórze Zamkowe wielokrotnie przedtem wykorzystywane bywało jako miejsce koncertowe. Teraz jednak po raz pierwszy zabrzmiały tu dźwięki kantaty Carla Orffa, "Carmina Burana"...

Piątek, 22 sierpnia 2003 roku, godzina 20.00. Rozpoczyna się XII Festiwal Muzyki Wokalnej, "Viva il Canto". Akademicki Chór "Harmonia" na tle rytmicznego akompaniamentu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii w Zabrzu intonuje hymn do Fortuny. Do słuchaczy docierają słowa: O Fortuna, velut luna statu variabilis (O, Fortuno, jako księżyc tyś zmienna...). Podobnie, jak pochodzący z XIII wieku benedyktyński rękopis, także dzieło niemieckiego kompozytora rozpoczyna się potężną chóralną inwokacją do bogini Fortuny i obracanego przez nią magicznego koła losu.

Udział chóru "Harmonia" w inauguracji festiwalu nie był jedynym akcentem, wiążącym tę imprezę z Instytutem Muzyki Wydziału Artystycznego Filii UŚ w Cieszynie. Już następnego dnia, w Kościele Ewangelickim w Ustroniu wykonane zostało oratorium "Mesjasz" J. F. Haendla. Tym razem wśród wykonawców znalazł się Chór Kameralny "Absolwent", złożony z dawnych studentów cieszyńskiej Filii.

Festiwale Muzyki Wokalnej "Viva il Canto" organizowane są w Cieszynie, a ostatnio także w okolicach nadolziańskiego grodu, począwszy od 1992 roku. Mieszkańcy regionu oraz zainteresowani miłośnicy muzyki mają dzięki temu sposobność poznania i usłyszenia wybitnych artystów, występujących na najprzedniejszych scenach Europy. W pamięci słuchaczy utrwaliły się z pewnością artystyczne kreacje goszczących w Cieszynie śpiewaków o międzynarodowej sławie. Byli tu już m.in.: Ewa Podleś, Urszula Koszut, Stefania Toczyska, Elisabetta Fiorillo, Michele Melinda Crider, Carmen Gonzalez, Hasmik Papian, Nelly Boschkova, Andrzej Hiolski, Paata Burchuladze, Wiesław Ochman, Roberto Servile. Wszystko to za sprawą grupy entuzjastów i pomysłodawców imprezy, wśród których - oprócz dyrektora artystycznego festiwalu, Kałudiego Kałudowa - znaleźli się również pracownicy Instytutu Muzyki cieszyńskiej Filii: Małgorzta Mendel oraz Hubert Miśka.

Dr Małgorzata Mendel od początku kieruje biurem organizacyjnym festiwalu. W gronie jej współpracowników zawsze znajdowały się osoby pracujące w Instytucie na rożnych stanowiskach. W różnych okresach historii festiwalu "Viva il Canto" wśród realizatorów imprezy znajdowali się, albo nadal biorą udział w pracach biura organizacyjnego: Maria Tomczyk (sekretarz festiwalu), Piotr Gruchel (dokumentacja wizualna festiwalu) oraz Andrzej Wójcik (rzecznik prasowy festiwalu, prelegent muzyczny). Niepisaną zasadą, liczącą sobie już dwanaście lat tradycją, jest udział w festiwalu artystycznej reprezentacji Instytutu Muzyki: chórów przygotowywanych przez Halinę Goniewicz-Urbaś lub Aleksandrę Paszek-Trefon oraz solisty Opery Śląskiej i pedagoga, Huberta Miśki.

"Carmina Burana", utwór Carla Orffa, od którego rozpoczął się tegoroczny, XII Festiwal Muzyki Wokalnej "Viva il Canto" jest dziełem pełnym radosnej afirmacji życia i miłości w jej najbardziej zmysłowym kształcie. Jedynym w spuściźnie niemieckiego kompozytora, któremu udało się wejść do tzw. żelaznego repertuaru. Siłę muzyki tego dzieła określa pełna temperamentu rytmika "granicząca wręcz z dionizyjską ekstazą". Siłą dotychczasowych edycji festiwalu "Viva il Canto" jest piękny śpiew zapraszanych artystów. Także zapał organizatorów, współpracowników i entuzjastów, wywodzących się spośród studentów, nauczycieli akademickich i administracji Instytutu Muzyki cieszyńskiej filii Uniwersytetu Śląskiego.

Autorzy: Wojand
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...