fotoreportaż z inauguracji roku akademickiego 2003/2004

Ośrodek Działalności Dydaktycznej UŚ w Jastrzębiu Zdroju

Od lewej stoją, w pierwszym rzędzie: Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Filii US w Cieszynie prof. dr hab. Zygmunt Kłodnicki. Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, Prorektor ds. Filii w Cieszynie prof. dr hab. Halina Rusek; w drugim rzędzie: Prodziekan kierunku: fizyka na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii prof. dr hab. Alicja Ratuszna, prof. dr hab. Zofia Ratajczak oraz  A. Muszyńska
Od lewej stoją, w pierwszym rzędzie: Dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Filii US w Cieszynie prof. dr hab. Zygmunt Kłodnicki. Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, Prorektor ds. Filii w Cieszynie prof. dr hab. Halina Rusek; w drugim rzędzie: Prodziekan kierunku: fizyka na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii prof. dr hab. Alicja Ratuszna, prof. dr hab. Zofia Ratajczak oraz A. Muszyńska
Dziekan Wydziału ETnologii i Nauk o Edukacji prof. dr hab. Zygmunt Kłodnicki przedstawił krótką historię kierunku: pedagogika - rozwoju kadry naukowej, jej osiągnięcia, istniejące specjalizacje oraz liczbę studentów - w jastrzębskim ośrodku Uniwersytetu Śląskiego
Dziekan Wydziału ETnologii i Nauk o Edukacji prof. dr hab. Zygmunt Kłodnicki przedstawił krótką historię kierunku: pedagogika - rozwoju kadry naukowej, jej osiągnięcia, istniejące specjalizacje oraz liczbę studentów - w jastrzębskim ośrodku Uniwersytetu Śląskiego
Prezydent Jastrzębia Marian Janecki (czwarty od prawej) otrzymał Odznakę Zasłużony dla Uniwersytetu Śląskiego
Prezydent Jastrzębia Marian Janecki (czwarty od prawej) otrzymał Odznakę Zasłużony dla Uniwersytetu Śląskiego
Aktu immatrukulacji oraz wręczenia nowo przyjętym do grona studentów Uniwersytetu Śląskiego indeksów dokonał Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz
Aktu immatrukulacji oraz wręczenia nowo przyjętym do grona studentów Uniwersytetu Śląskiego indeksów dokonał Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz
Wykład inauguracyjny, zatytułowany: Pięćdziesiąt lat DNA wygłosił prof. dr hab. Antoni Kuśka
Wykład inauguracyjny, zatytułowany: Pięćdziesiąt lat DNA wygłosił prof. dr hab. Antoni Kuśka
Toast na cześć Ośrodka Działalności Dydaktycznej UŚ w Jastrzębiu
Toast na cześć Ośrodka Działalności Dydaktycznej UŚ w Jastrzębiu
Przedstawicielka tegorocznego, pierwszego rocznika absolwentów kierunku: pedagogika A. Muszyńska złożyła wyrazy wdzięćzności i podziękowania pod adresem twórców i osób kierujących działalnością Ośrodka Przedstawicielka tegorocznego, pierwszego rocznika absolwentów kierunku: pedagogika A. Muszyńska złożyła wyrazy wdzięćzności i podziękowania pod adresem twórców i osób kierujących działalnością Ośrodka
Autorzy: Foto: Katarzyna Bytomska
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...