Stażystki, czyli o pewnej pasji

W dniu 6 listopada br. w redakcji „Gazety Uniwersyteckiej”, pierwsza grupa przyszłych - jak wynikało z zapewnień - dziennikarzy, rozpoczęła kilkudniowy staż, zapoznając się z praktyką pracy redakcyjnej. Kilkoro młodych licealistów - uczniów III L.O. im. S. Batorego w Chorzowie uczyło się redagować notatki prasowe, przyglądało się internetowej wersji „Gazety”, przebywając w Centrum Techniki Obliczeniowej UŚ. Młodzi dziennikarze, przyznający się do redakcji własnych szkolnych pisemek (kilku), mogli też poznać pracę przygotowującej gazetę drukarni - Zakładu Poligraficznego Mariana Wioski w Chorzowie, a gotowe efekty pracy drukarzy poznawali w uniwersyteckiej Czytelni Czasopism.

W grupie młodych ludzi (mocno sfeminizowanym - jedyny mężczyzna okazał się być za to, choć bodaj nie od razu... redaktorem naczelnym!) zastanawiano się nad tym, jaką zawartość prezentuje się w szkolnym czasopiśmie, periodyku uniwersyteckim, czy wreszcie codziennej gazecie, gdzie często aktualność i przydatność informacji zależy od szybkiego (i właściwego) jej zredagowania. Każdy ze słuchaczy, pod czujnym okiem redaktorów „GU”, próbował zredagować krótką informację, dotyczącą odbywanej praktyki. Okazało się, że to, co tak łatwo czyta się, przeglądając codziennie prasę, nie jest wcale prostym zadaniem do wykonania. Chyba największe (a nie jedyne) kłopoty okazały się przy redagowaniu tytułu, od którego tak często - jak dowiedzieli się młodzi adepci pióra - zależy przyciągnięcie należytej uwagi czytelnika. Jeden z prezentowanych tekstów, autorstwa Marty Blachnik, został po ostatecznym zredagowaniu oficjalnym komunikatem, który przy pomocy faksu rozesłano do redakcji lokalnych pism.

Kolejne grupy młodych licealistów z Chorzowa będą się pojawiać cyklicznie - co miesiąc - w redakcji uniwersyteckiego pisma.

Autorzy: MK