Od redakcji

To już ostatni numer „Gazety Uniwersyteckiej UŚ” w tym roku kalendarzowym, stuleciu, a nawet tysiącleciu. Liczymy, że sprawi Państwu lekturową radość. Polecamy zwłaszcza prezentację pisarskiej sylwetki dr Krystyny Kłosińskiej, „gawędy filologiczne”, których autorami są Profesorowie Krystyna Heska-Kwaśniewicz i Marek Piechota, teksty o Międzywydziałowych Studiach Humanistycznych autorstwa Profesor Olgi Wolińskiej i Nowej Maturze autorstwa Profesor Zofii Ratajczakowej. Polecamy też rozmowę z Profesor Elżbietą Zipper, Przewodniczącą Rady Programowej Festiwalu Nauki „Śląsk 2000”, relację z jubileuszu siedemdziesięciolecia Profesora Krzysztofa Rostańskiego, omówienie kolejnej „Wampiriady” i dodatek „Forum Książki”. Nie możemy też pominąć milczeniem niezwykle ważnego faktu uchwały Senatu UŚ o powołaniu Wydziału Teologicznego. Już od dawna prezentowaliśmy Państwo głosy dotyczące erygowania tego wydziału.

Za miesiąc m. in. zapowiadane już wcześniej zapomniane poezje maturzysty z Żor Christiana Morgensterna w przekładzie (znakomitym!) Profesor Teresy Kowalskiej, artykuł o wyjazdach zagranicznych naszych studentów oraz pierwsza część prezentacji stypendystów MEN i oczekiwana przez wielu lista nagród dla nauczycieli akademickich i pracowników nie będących nauczycielami.

Autorzy: Dariusz Rott