Physics on Stage

Dobiegł właśnie końca Europejski Tydzień Nauki i Technologii zorganizowany przez trzy europejskie centra badawcze: Europejskie Laboratorium Fizyki Cząstek (CERN) w Genewie, Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), oraz Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO), wspierane przez Europejskie Towarzystwo Fizyczne (EPS) i Europejskie Stowarzyszenie Edukacji Astronomicznej (EAAE). Tydzień wieńczył europejską akcję Physics on Stage, która miała przeciwdziałać swoistemu analfabetyzmowi społeczeństwa europejskiego w zakresie znajomości fizyki i zrozumienia tysięcy osiągnięć technicznych, urzeczywistnionych dzięki fizyce.

wykład
Obchody Europejskiego Tygodnia Nauki i Technologii odbywały się w dniach od 6 do 11 listopada 2000 r. na terenie CERN w Genewie, z udziałem delegacji z 22 państw europejskich. Miały one charakter trochę festiwalu, trochę targów, a trochę konferencji naukowej. W niezwykle przyjemnej atmosferze, która wytworzyła się od pierwszego dnia Tygodnia, 450 fizyków z całej Europy miało okazję obejrzeć najciekawsze doświadczenia fizyczne prezentowane codziennie przez wszystkie delegacje na stoiskach targów fizyki i skonfrontować stosowane przez siebie sposoby nauczania fizyki z technikami stosowanymi w innych krajach europejskich. W ciągu całego tygodnia delegaci brali udział w dyskusjach warsztatowych podzielonych tematycznie na 13 podgrup, poświęconych głównie nauczaniu fizyki i wzajemnym relacjom fizyki i technologii. Największym zainteresowaniem cieszyły się jednak przedstawienia o tematyce fizycznej przygotowane przez poszczególne państwa (przywilej ten zdobyło 10 państw – w tym Polska) oraz wykłady plenarne mówców zaproszonych z 12 państw (również z Polski). Większość prezentacji i wszystkie wykłady odbywały się w doskonale wyposażonej głównej sali audytoryjnej CERN.

wykład
Udział Polski w Europejskim Tygodniu Nauki i Technologii należy uznać za ze wszech miar udany. Stoisko polskie wyposażone i obsługiwane przez kilkunastoosobową grupę nauczycieli fizyki, rekrutujących się spośród najlepszych nauczycieli ze szkół różnych stopni, nie mogło narzekać na brak zainteresowania. Polski wkład w obrady plenarne był również znaczący. Byliśmy reprezentowani przez dwa zespoły wybrane w drodze eliminacji krajowych spośród wielu ośrodków akademickich i naukowych, a następnie zweryfikowanych przez organizatorów Physics on Stage. Podobała się polska prezentacja „The Physics of Ping Pong” z udziałem dwójki czołowych polskich pingpongistów przygotowana przez profesorów Krzysztofa Ernsta i Tadeusza Skośkiewicza z Instytutu Fizyki PAN z Warszawy. Z dużym uznaniem został również przyjęty wykład zrealizowany na zaproszenie organizatorów „We live on Earth – the rotating system” wygłoszony przez pracowników naszego Uniwersytetu: dr Jerzego Jarosza i mgr Anetę Szczygielską z Zakładu Dydaktyki Fizyki.

Co prawda akcja Fizyka na Scenie nie rozwiązała problemu kryzysu zainteresowania fizyką i jej nauczania w Europie, ale niewątpliwie uczyniła krok w tym kierunku integrując środowiska popularyzujące fizykę i pozwalając na pierwszą, zorganizowaną na skalę europejską wymianę doświadczeń i nowatorskich technik nauczania fizyki - ukazywania jej piękna i w naszym życiu.

Autorzy: J.J, A.S