Nagroda im. Karola Miarki -wyróżnienie dla prof. Alojzego Kopoczka

Już po raz osiemnasty wręczono nagrody im. Karola Miarki. Przyznawane od 1983 roku wyróżnienie otrzymują osoby, których dorobek związany został z kulturą regionu Śląska, niezależnie od tego, czy mierzony jest aktywnością społeczną, czy też działalnością twórczą. Miło nam donieść, że jednym z trzech tegorocznych laureatów jest prof. Alojzy Kopoczek - znawca folkloru Śląska Cieszyńskiego, wieloletni wykładowca, a obecnie prorektor naszej uczelni.

Prof. Alojzy Kopoczek (ur. 1941) znalazł się w gronie wyróżnionych, wśród których byli do tej pory m.in.: pisarz Wilhelm Szewczyk, twórca zespołu „Śląsk” Stanisław Hadyna, kompozytor Henryk Mikołaj Górecki, czy metropolita górnośląski abp Damian Zimoń. Nagrodę w wysokości 3 tysięcy zł., pamiątkowy dyplom i medal, przyznaje Zarząd Województwa Śląskiego, po przedstawieniu przez regionalne ośrodki kulturalne kandydatur do wyróżnienia. Podczas uroczystości, która odbyła się 23 października br. (rocznica urodzin Karola Miarki), prof. Kopoczek uznał, że przyznana mu nagroda jest wyróżnieniem dla bliskiego mu regionu ziemi cieszyńskiej po obu stronach granicy.

W swojej działalności naukowej zajmuje się głównie folklorem muzycznym; wykłada dyrygenturę, ale i metodykę wychowania muzycznego, czy zagadnienia polskiego folkloru muzycznego, prowadząc od 1974 roku zajęcia w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Przez dwanaście lat (1974-1986) był dyrygentem orkiestry dętej, obecnie kieruje chórami w Czeskim Cieszynie i Karwinie - Darkowie w Czechach. Absolwent PWSM w Poznaniu, swoją pracę poświęcił muzyce ludowej Wielkopolski. Doktoryzował się na Uniwersytecie Wrocławskim, pisząc pracę o aerofonach Beskidu Śląskiego i Żywieckiego (pod kierownictwem prof. Adolfa Dygacza). Zainteresowania muzyczno - etnograficzne zaowocowały innymi jeszcze publikacjami, m.in. książką pt.: „Ludowe instrumenty muzyczne polskiego obszaru karpackiego”.

Profesor Alojzy Kopoczek, będący ponadto wykładowcą WSP w Rzeszowie, otrzymał szereg nagród za działalność naukową i społeczną (m.in. nagrodę indywidualną III stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Sześciokrotny laureat nagrody Rektora UŚ, 17 listopada br. otrzymał również Złotą Odznakę „Zasłużony dla Uniwersytetu Śląskiego”. Gratulujemy!

Autorzy: Redakcja