Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Grudzień 2000

Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali:
dr hab. Anna Węgrzyniak WFil.
dr hab. Józef Olejniczak WFil.
dr hab. Halina Widła WFil.
dr hab. Ludwig Selimski WFil.
dr hab. Grażyna Golik-Szarawarska WFil.
dr hab. Rafał Molencki WFil.
dr hab. Lech Miodyński WFil.

Stopień naukowy doktora uzyskali:
dr Bożena Puzio WMFCh.
dr Rozalia Czoik WMFCh.
dr Justyna Guzy-Wróblewska WBiOŚ.
dr Katarzyna Hupert-Kocurek WBiOŚ.
dr Zbigniew Burdach WBiOŚ.
dr Joanna Kiszka WPiA.
dr Małgorzata Domagała WNS
dr Krzysztof Wójcicki WNoZ