Z Senatu - Maj 2000

7 marca 2000 r. odbyło się kolejne posiedzenie Senatu UŚ. Porządek obrad obejmował następujące sprawy kadrowe:

- wniosek Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w sprawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego prof. Eugeniusza Delekty,

- wniosek Wydziału Pedagogiki i Psychologii w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas określony dr hab. Ewy Syrek,

- wniosek Wydziału Filologicznego w sprawie mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego na czas nieokreślony dr hab. prof. UŚ Ewy Kosowskiej.

Wszystkie wnioski uzyskały akceptację Senatu.

Podjęto uchwałę w sprawie zasad przyznawania stypendiów habilitacyjnych z własnego funduszu stypendialnego.

Zatwierdzono również regulaminy Komisji Senackich oraz zaopiniowano recenzje :

- przygotowaną przez prof. dr hab. Eleonorę Udalską o Panu Profesorze Jerzym Jarockim w związku z nadaniem tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego

- przygotowaną przez prof. dr hab. Andrzeja Gwoździa o Panu Romanie Polańskim w związku z nadaniem tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego (recenzję będziemy drukujemy w czerwcowej "Gazecie"- do nadania godności d. h. c. Uniwersytetu Jagiellońskiego Panu Romanowi Polańskiemu nie doszło).

Przedstawiono informację o remontach planowanych w roku 2000-2001, a dyrektor administracyjny UŚ, dr Jan Jelonek przedstawił sprawozdanie z działalności administracji centralnej w roku 1999.

Podczas posiedzenia Senatu prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź oraz mgr Artura Widawskiego z Wydziału Nauk o Ziemi zaprezentowanie zdjęcia satelitarne z satelitów meteorologicznych NOAA, omawiając unikatową aparaturę badawczą, którą dysponuje Wydział.

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek zapoznał członków Senatu z wnioskiem o nagrodę Ministra Edukacji Narodowej dla prof. dr hab. Adama Lityńskiego za monografię pt. "O prawie i sądach początków Polski Ludowej".

Przedstawiciel profesorów i doktorów habilitowanych Wydziału Nauk Społecznych prof. dr hab. Jan Iwanek zapoznał członków Senatu z wnioskiem o nagrodę Ministra Edukacji Narodowej dla prof. dr hab. Józefa Bańki za książkę pt. : "Czas w sztuce. Recentywizm i skok do królestwa bezpowrotnej teraźniejszości". T. 1-2.

Dziekan Wydziału Techniki prof. dr hab. Marian Surowiec zapoznał członków Senatu z wnioskiem o nagrodę Ministra Edukacji Narodowej dla dr hab. Lucjana Pająka za pracę habilitacyjną pt. : "Nanostruktura wybranych porowatych materiałów badana metodą małokątowego rozpraszania promieni rentgenowskich (SAXS)".

Dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Wiesław Banyś zapoznał członków Senatu z wnioskiem o wnioskiem o nagrodę Ministra Edukacji dla prof. dr hab. Piotra Fasta za monografię pt. : "Ideology, aesthetics, literary history, Socialist Realism and its Others".

Wszystkie wnioski uzyskały akceptację Senatu UŚ.

Autorzy: Dariusz Rott