Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Maj 2000

Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali:


dr hab. Ryszard Kaczmarek WNS

dr hab. Jan Holeksa WBiOŚ

Stopień naukowy doktora uzyskali:


dr Dariusz Chrobak WT

dr Maciej Pieprzyca WFil.

dr Barbara Wawak-Sobierajska WPiPs.

dr Joanna Mateusiak WPiPs.