Regionalne Centrum Integracji Europejskiej w Katowicach

MASZ PYTANIA? CZEKAMY NA CIEBIE...

... to dewiza Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach, którego oficjalne otwarcie nastąpiło 30. marca. Siedziba RCIE mieści się przy ul. Wojewódzkiej 42 - warto zapamiętać ten adres!

zdjęcie
Ostatnia chwila, kiedy RCIE
nie istniało jeszcze oficjalnie,
a stół pozostawał nietknięty
Uroczystą inaugurację działalności katowickiego CIE uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władz regionu: Elżbieta Sołtysek - dyrektor Działu Współpracy z Zagranicą Urzędu Wojewódzkiego, występująca w imieniu wojewody śląskiego, Prezydent Chorzowa Marek Kopel, Prezydent Tychów Aleksander Gądek, Wiceprezydenci Katowic: Michał Sablik, Jerzy Chmielowski i Józef Buszman, pełnomocnik prezydenta Rybnika ds. rozwoju miasta Marian Uherek, dyrektor Wydziału Promocji miasta Katowice Andrzej Krysiak. Obecni byli także rektorzy uczelni wyższych z regionu: Rektor AE Jan Wojtyła, Prorektor AE Józef Biolok, Prorektor Politechniki Śląskiej Remigiusz Sosnowski, pełnomocnik rektora ds. programów Antoni Herbowski. Warszawskie CIE reprezentowała w Katowicach jego dyrektor - Małgorzata Bonikowska. Aktu oficjalnego otwarcia działalności RCIE dokonał Marszałek Województwa Śląskiego Jan Olbrycht.

Założycielem RCIE na Górnym Śląsku jest Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Śląskiego i Rozwoju Samorządności Wśród Młodzieży VIRIBUS UNITIS, nie można także pominąć ogromnego wsparcia Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Urzędu Miasta w Katowicach oraz Prezydentów większości miast śląskich. Stanowisko Dyrektora RCIE w Katowicach piastuje Mateusz Matysiewicz.

Powstawanie Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej stanowi jeden z etapów projektu departamentu Informacji i Kształcenia Europejskiego Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Projekt ten zakłada pomoc i wszelkie ułatwienia w udostępnianiu społeczeństwu informacji na temat Unii Europejskiej. W regionalnych oddziałach CIE każdy zainteresowany będzie mógł uzyskać cenne dla siebie informacje, jakkolwiek by one były powiązane z faktem istnienia i poszerzania zasięgu UE. Do podstawowych obszarów zainteresowania zalicza się wiadomości na następujące tematy:

- proces integracji Polki z Unią Europejską,
- konsekwencje wejście Polski do UE,
- historia integracji europejskiej i rozszerzania Unii,
- funkcjonowanie instytucji wspólnotowych,
- polityka regionalna UE,
- wspólnotowe działania na rzecz określonych sektorów gospodarczych,
- fundusze pomocowe UE.

Zakres działalności RCIE obejmuje nie tylko prowadzenie lokalnej polityki promocyjno-informacyjnej (która polega na prowadzeniu otwartego codziennie i dla wszystkich biura, gdzie skorzystać można z pomocy wyszkolonego personelu i specjalistycznej czytelni), ale także organizowanie szkoleń i warsztatów, zarówno w stałych cyklach dla samorządów, instytucji i przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego, jak i specjalistycznych - dostosowanych do indywidualnych potrzeb zleceniodawcy.

Jak już wspomniałam, na uroczystości inauguracji działalności RCIE w Katowicach obecna była także Małgorzata Bonikowska - dyrektor CIE w Warszawie. Nie omieszkałam skorzystać z szansy na krótką przynajmniej rozmowę.

zdjęcie
W krzyżowym ogniu pytań - dyrektor CIE w Warszawie
Małgorzata Bonikowska i Mateusz Matysiewicz,
dyrektor katowickego RCIE
- Na czym polega specyfika działalności regionalnych CIE, w czym powinien przejawiać się ich regionalny charakter?

- Każde województwo ma swoja specyfikę, żadne nie jest takie samo jak inne, to zależy od zamieszkującej go ludności, struktury zatrudnienia, przeciętnego wieku społeczeństwa, dominującej grupy zawodowej - każde Centrum powinno nastawić się na taki rodzaj aktywności, aby najlepiej docierać do ludzi we własnym regionie. Śląsk to - wiadomo - ogromne problemy z restrukturyzacją górnictwa, hutnictwa, zagrożenie bezrobociem, a więc kwestia odpowiedniej polityki społecznej. To są tematy wiodące, choć jest oczywiście całe mnóstwo innych.

- W Polsce istnieje już kilkanaście RCIE, jakie instytucje biorą się za ich organizowanie, co dało im większe szanse w konkursie?

- W każdym regionie jest inaczej, z reguły są to instytucje pozarządowe różnego typu: fundacje, stowarzyszenia, często zawiązane specjalnie w celu utworzenia RCIE. Wywodzą się z bardzo różnych podmiotów, w Bydgoszczy jest to Urząd Wojewódzki, ale ich założycielami są często przedsiębiorcy, banki, fundacje działające przy uczelniach wyższych.

- Właśnie... co daje RCIE posiadanie zaplecza w postaci uczelni wyższej, jak to ma miejsce w Katowicach?

- To jest zarazem plusem i minusem, forma aktywności każdej instytucji ciąży ku sobie, jest zawsze pewien przechył w jednym kierunku, szczególnie jeśli chodzi o uczelnie wyższe. Skutek takiego połączenia jest wyśmienity jeśli chodzi o edukację, natomiast może być gorzej z działalnością promocyjną. Jeśli z kolei brak zaplecza intelektualnego - pojawia się pytanie o właściwą działalność merytoryczną takiego ośrodka. Każde Centrum powinno zadbać przede wszystkim o tę swoją słabszą nogę.

- A co stanie się z CIE po wstąpieniu Polski do UE?

- Takie Centra działają do dziś w innych krajach, jest to bardzo ciekawe zjawisko, że dopiero po wstąpieniu kraju do UE, zaczyna się prawdziwy boom na informacje i jeszcze przez ładnych parę lat te placówki mają ogromną ilość klientów. Potem stopniowo to słabnie, niemniej tego typu aktywność cały czas jest potrzebna, przeradza się w rodzaj consultingu dla ludzi, którzy tylko od czasu do czasu mają styczność z urządzeniami UE, potrzebują więc wsparcia, porady, pośrednictwa. Dlatego Centra działają cały czas, chociaż w różnym składzie i wymiarze.