PROFESOR JERZY WARCZEWSKI CZŁONKIEM ZAGRANICZNYM ROSYJSKIEJ AKADEMII NAUK PRZYRODNICZYCH

dyplom1 marca w Moskwie prof. dr hab. Jerzy Warczewski, kierownik Zakładu Fizyki Magnetyków w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, został wybrany na Członka Zagranicznego Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych. Jak wynika z pisma gratulacyjnego prof. E. E. Kuźmina, Wiceprezydenta tej Akademii, "... znaczący wkład (prof. Warczewskiego) do współczesnej fizyki kryształów i fizyki materiałów magnetycznych został wysoko oceniony... ".

Prof. J. Warczewski jest szóstym Polakiem, który otrzymał to zaszczytne członkowstwo.

Gratulujemy!

dyplom