Sceny Polskiej w Filii UŚ w Cieszynie uobecnianie

Scena Polska Těšínského divadla w Českém Têšínê (Czeskim Cieszynie) - jedyny zawodowy teatr polskojęzyczny poza granicami kraju, współistniejący od października roku 1951 pod jednym dachem z zespołem czeskojęzycznym - dwukrotnie w minionym semestrze gościła w murach cieszyńskiej Alma Mater.

Po raz pierwszy u zarania świątecznego tygodnia - 20 grudnia ubiegłego roku w organizowanej od lutego 2004 roku Akademickiej Kawiarni Artystycznej, jej cyklu pierwszym "Twórców śląskich portrety wielostronne" (cykl drugi to: "Promocje", promocje znaczących publikacji naukowych), po raz kolejny w czasie już poświątecznym - 19 stycznia br. w ramach nowego, zainicjowanego przez Prorektor ds. Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie prof. UŚ dr hab. Halinę Rusek, przedsięwzięcia: "Premiery Akademickie Sceny Polskiej w Filii UŚ".

Gośćmi grudniowej, prowadzonej przez autorkę niniejszego artykułu, Akademickiej Kawiarni Artystycznej byli: Karol Suszka - dyrektor Têšínského divadla (w latach 1979-1988 kierownik artystyczny polskojęzycznego zespołu), Bogdan Kokotek - aktualny kierownik artystyczny SP (obaj określeni przez wspólny, konkretnymi datami pobytu w Scenie Polskiej znaczony, aktorski rodowód), Joanna Wania - kierownik literacki SP oraz aktorki: Halina Paseková i Małgorzata Pikus. Aranżacja przestrzenna sali Centrum Konferencyjnego narzuciła uczestnikom spotkania (pracownikom naukowo-dydaktycznym cieszyńskiej uczelni i uczelni zaprzyjaźnionych, przedstawicielom władz miasta i regionu, studentom) rolę widzów, co nie oznacza, iż uniemożliwiła przeprowadzenie indywidualnego dialogu z artystami. Podjęcie rozmów było możliwe podczas obwieszczonego teatralnym gongiem antraktu.

Samo spotkanie miało charakter promocyjny - efektem przeprowadzonych z artystami Sceny Polskiej rozmów (ogniskujących się m.in. wokół takich problemów, jak: ogólne zasady funkcjonowania teatru, profil repertuarowy Sceny- dawny i współczesny, "pomostowość" pomiędzy polską, czeską i słowacką kulturą teatralną, edukacyjny aspekt teatru - proponowane formy upowszechnieniowe), prezentacji audiowizualnych (fragmenty znaczących, zarejestrowanych na taśmie, przedstawień) i wykonawstwa indywidualnego (piosenki ze spektakli, recytacje), jakie złożyły się na grudniowy wieczór był Sceny Polskiej portret, zgodnie z intencją cyklu, wielostronny. Dorobek artystyczny zespołu, na który składa się aktualnie 381 premier, dokumentowała nadto wystawa (fotografie, kostiumy, makiety, rekwizyty, wydawnictwa okolicznościowe) specjalnie na okoliczność spotkania przez pracowników czeskocieszyńskiego teatru przygotowana i eksponowana w sali Centrum Konferencyjnego.

Aktorzy Sceny Polskiej
Aktorzy Sceny Polskiej

Podczas drugiej, lutowej, bytności w Filii, zespół Sceny Polskiej przedstawił cieszyńskiej społeczności akademickiej oraz mieszkańcom Cieszyna i okolic jedną ze swoich pozycji repertuarowych z zakresu literatury narodowej - polskiej klasyki: Męża i żonę Aleksandra Fredry (reż. Krzysztof Prus). Spektaklem z marca 2004 roku polskojęzyczny zespół z Zaolziańskiego Śląska dowiódł, iż w pełni zasługuje na polski laur "Złotej Maski", którym uhonorowano zespół w 1992 roku za "kultywowanie wysokich wartości literackich" oraz na "Dyplom Ministerstwa Spraw Zagranicznych", przyznany w 1994 roku za wybitne zasługi dla kultury polskiej w świecie".

Mirosława Pindór

Autorzy: Mirosława Pindór, Foto: Jerzy Pustelnik
Ten artykuł pochodzi z wydania: