Nowa odsłona anglojęzycznej witryny UŚ

Anglojęzyczna wersja internetowej strony naszej Uczelni istnieje już od 1999 roku. Jednak dotąd była statyczna, a wiadomości uaktualniano raz na jakiś czas. Od niedawna dostępna jest już w internecie nowa wersja tej witryny. Na temat jej zalet, nowych możliwości oraz projektów na przyszłość z Adamem Kurzeją - kierownikiem Działu Współpracy z Zagranicą rozmawiała Agnieszka Sikora.

AGNIESZKA SIKORA: Na początek, czy może pan wyjaśnić, czym zajmuje się Dział Współpracy z Zagranicą?

ADAM KURZEJA: Nasz Dział zajmuje się szeroko pojętą współpracą międzynarodową a więc: współpracą w ramach umów bilateralnych z partnerami z uniwersytetów z całego świata, współpracą w ramach stowarzyszeń i fundacji, stymulowaniem instytucjonalnych i indywidualnych kontaktów ze środowiskami naukowymi, formalnościami związanymi z wyjazdami służbowymi za granicę i przyjazdami gości zagranicznych, koordynacją studiów, staży i praktyk wymiennych studentów zagranicznych oraz opracowywaniem materiałów informacyjnych i promocyjnych o Uniwersytecie Śląskim przeznaczonych dla odbiorców zagranicznych. Nasz Dział to zatem źródło informacji. Jesteśmy pewnego rodzaju interfacem między środowiskiem akademickim za zagranicą a Uniwersytetem i naszą społecznością akademicką. W Dziale Współpracy z Zagranicą skupiają się wszystkie informacje na temat możliwości podjęcia studiów, kierunków studiów, specjalności, projektów prac badawczych oraz inne dane, którymi są zainteresowane środowiska akademickie naszego Uniwersytetu oraz za zagranicą. Okazuje się, że wśród naukowców na całym świecie jest duże zainteresowane Uniwersytetem Śląskim, a szczególnie poszukiwane są informacje o kadrze naukowej naszej Uczelni, o prowadzonych badaniach naukowych, referencjach itd.

Zatem to właśnie dla nich przygotowana została nowa wersja witryny anglojęzycznej?

Tak. Można powiedzieć, że nowa strona to doskonałe narzędzie, służące naszej promocji. Ma o wiele więcej możliwości. Pozwala udostępnić informacje o naszej społeczności akademickiej, władzach naszej Uczelni, poszczególnych Wydziałach, kierunkach studiów, specjalnościach i charakterystykach tych studiów. Zatem np. student z zagranicy może błyskawicznie uzyskać informacje, jakie studia oferowane są w Uniwersytecie Śląskim, ile trwa nauka, jakie są egzaminy, jak będzie oceniany itp. Poza tym zainteresowany może znaleźć bogaty zestaw istotnych informacji na temat warunków, jakie musi spełnić, a przede wszystkim, gdzie może nauczyć się języka, bo trzeba zaznaczyć, że jednym z podstawowych warunków przyjęcia na studia w naszej Uczelni jest znajomość języka polskiego. Chciałbym także przypomnieć, że mamy oprócz strony anglojęzycznej - kierowanej do odbiorców zagranicznych, stronę polskojęzyczną - kierowaną do odbiorców polskojęzycznych, czyli do naszego środowiska akademickiego. Na polskiej stronie znajdują się m.in. informacje o stypendiach i o instytucjach, za pośrednictwem, których można ubiegać się o stypendia zagraniczne (jest ich ok. 50).

Nowa odsłona anglojęzycznej witryny UŚ

Dział Współpracy z Zagranicą niedawno wydał również materiały, oczywiście w języku angielskim, będące właściwie czymś w rodzaju przewodników dla badaczy poszukujących określonych projektów badawczych, prowadzonych na całym świecie.

Rzeczywiście. Opracowaliśmy do tej pory trzy: Guide to Research Projects at the University of Silesia - Humanities and Art oraz Social Sciences. W druku znajduje się jeszcze Science and Technology. Jest to bardzo ważne i bogate kompendium projektów badawczych, które są realizowane przez pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego. W przewodnikach przedstawione zostały charakterystyki prac badawczych poszczególnych wydziałów (opisy projektów badawczych będą również przedstawione na nowej anglojęzycznej witrynie internetowej). Przewodniki przygotowujemy raz na dwa lata, a następnie wysyłamy do ośrodków badawczych zagranicą, dostarczamy je przede wszystkim naszym partnerom oraz wszystkim tym, którzy interesują się dorobkiem naukowym Uniwersytetu i podjęciem współpracy. Trzeba podkreślić, że Uniwersytet Śląski ma podpisanych 109 umów bilateralnych, więc do tych partnerów wysłaliśmy je w pierwszej kolejności. Dzięki tym publikacjom naukowcy z całego świata mogą zapoznać się z charakterystyką prac badawczych naszych naukowców, naszych wydziałów i jednostek organizacyjnych.

To ważne, bo przecież gdy ktoś z zagranicy dociera do stron wydziałowych naszej Uczelni, to spotyka go czasami nieprzyjemna niespodzianka, ponieważ te strony są tylko w wersji polskojęzycznej. Często także zawierają informacje nieaktualne, rzadko są aktualizowane i bardzo trudne do nawigacji dla Polaków, nie mówiąc już o osobach z zagranicy. Natomiast obsługa nowej wersji witryny, opracowanej przez Dział Współpracy z Zagranicą wraz z Centrum Technik Informacyjnych, ma być łatwa i prosta dla osób, które nie znają języka polskiego.

Tak, rzeczywiście tak jest. Staraliśmy się przygotować witrynę, która pomoże znaleźć osobom zainteresowanym projektami badawczymi lub studiami wszystkie najważniejsze informacje nie tylko o możliwości studiowania czy kierunkach studiów, ale także o specyfice campusów, ich lokalizacji, na jakie wydatki muszą być przygotowani przyszli studenci Uniwersytetu Śląskiego, jakiego typu formalności muszą załatwić przed wyjazdem czy wreszcie, jakie są potrzebne dokumenty itp. Znajdują się tu także adresy do osób kompetentnych, które udzielą szczegółowych informacji.

Kto odpowiada ze aktualizowanie witryny internetowej?

Dział Współpracy z Zagranicą. W Dziale pracują jednak tylko cztery osoby. Staramy się pogodzić rutynowe zajęcia związane z obsługą wymiany osobowej z nowymi obowiązkami najlepiej jak potrafimy. Wydaliśmy także Prospectus na 2005 rok, prezentujący ofertę edukacyjną Uniwersytetu. Jego nowe wersje będą przygotowywane co roku. Zamierzamy ponadto wydać Prospectus w wersji elektronicznej na płycie CD. W przyszłości będzie on również dostępny na stronach internetowych. Studenci będą mogli dotrzeć do potrzebnych informacji, wydrukować poszczególne strony, w tym formularz o przyjęcie na studia.

Czy są przewidziane jeszcze jakieś kierunki rozwoju uniwersyteckiej witryny anglojęzycznej?

Tak, oczywiście. Chcemy systematycznie wzbogacać ofertę uniwersytecką na anglojęzycznej stronie internetowej. W pierwszej kolejności chcielibyśmy wzbogacić ją o informacje o planowanych konferencjach międzynarodowych, aby osoby zainteresowane, gdziekolwiek się obecnie znajdują, mogły zapoznać się z kalendarzem konferencji, z ich tematami i możliwościami uczestnictwa, Chcemy również przedstawić sylwetki naszych naukowców. Informacje przedstawiałyby życiorysy zawodowe, a w tym charakterystykę działalności badawczej, listę publikacji, referencje - wszystko oczywiście w języku angielskim. Będzie to promocja nie tylko środowiska naukowego, ale także całego Uniwersytetu Śląskiego. Przedstawienie na witrynie internetowej bogatej informacji o charakterystyce prac badawczych realizowanych w Uniwersytecie oraz dossier pracowników naukowych znacznie ułatwi nawiązywanie kontaktów i poszukiwanie partnerów w celu tworzenia konsorcjów dla realizacji wspólnych projektów badawczych.

Dziękuję bardzo za rozmowę

Ten artykuł pochodzi z wydania: