wykłady CSnCiS

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem
Uniwersytetu Śląskiego

40-007 Katowice, ul. Bankowa 9; tel./fax: 0/32/3591235
zaprasza na drugą część XIII cyklu wykładów:
WYBRANE PROBLEMY EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

Wykłady odbywają się w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ przy ul. Bankowej 9 w każdy czwartek o godzinie 16:00. Wykłady są otwarte i może wziąć w nich udział każdy zainteresowany problematyką środowiskową. Udział jest bezpłatny. Obecność na większości wykładów w semestrze letnim roku akademickiego 2004/2005 umożliwia studentom UŚ zaliczenie z wykładu w ramach przedmiotu do wyboru.*

PROGRAM - semestr II

17.02.2005
Forum Natura
Dr Mariusz Rybacki, Akademia Bydgoska, Bydgoszcz.
"Salamandry, ropuchy, żaby - alarm w sprawie płazów."
24.02.2005 Prof. UŚ dr hab. Zbigniew Ustrnul, Wydział Nauk o Ziemi UŚ.
"Ekstremalne zjawiska meteorologiczne i klimatyczne - mit czy rzeczywistość."
03.03.2005 Wykład Polskiego Klubu Ekologicznego.
Prof. dr hab. inż. Zygfryd Nowak, Politechnika Śląska, Stowarzyszenie "Polski Ruch Czystszej Produkcji", Katowice.
"Dobrowolne zobowiązania ekologiczne - nowoczesne narzędzie zarządzania środowiskiem."
10.03.2005 Dr Jarosław Tomasiewicz, Wydział Nauk Społecznych UŚ.
"Czarni Zieloni - radykalni ekolodzy kontratakują."
17.03.2005
Forum Natura
Dr Halina Galera, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
"Malarstwo holenderskie XVII w. - w jakim stopniu obrazy mistrzów mogą odzwierciedlać rzeczywistą sytuację przyrodniczą?"
31.03.2005 Dr Waldemar Szendera, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ.
"Zarośnięte, zaniedbane i zapomniane świadectwa naszej historii - dworskie kompleksy parkowe."
07.04.2005 Wykład Polskiego Klubu Ekologicznego.
Mgr inż. Zbigniew Kamiński, Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego.
"Przekształcenia przestrzeni Aglomeracji Górnośląskiej."
14.04.2005 Dr Gabriela Woźniak, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ.
"Nieużytki poprzemysłowe - nieplanowane laboratorium biologiczne."
21.04.2005
Forum Natura
Dr Sabina Pierużek-Nowak, Stowarzyszenie dla Natury WILK,Godziszka.
""Fala zbrodni" czy "Na dobre i na złe"? - czyli o roli wilka w ekosystemie leśnym."
28.04.2005 Dr hab. Piotr Łaszczyca, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ.
"O wolności rodników i skrytobójczym tlenie, czyli pochwała porządku."
05.05.2005 Wykład Polskiego Klubu Ekologicznego.
Mgr inż. Halina Kacprzak, PKE Koło Miejskie Gliwice, Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza, Gliwice.
"Czy rośliny modyfikowane genetycznie są bezpieczne?"
12.05.2005Prof. dr hab. Jerzy Żaba, Wydział Nauk o Ziemi UŚ.
"Trzęsienia Ziemi - niszczycielski puls naszej planety."
19.05.2005
Forum Natura
Dr hab. Ewa Joanna Godzińska, Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. M. Nenckiego, Warszawa.
"Duzi i mali Ziemianie: działalność człowieka a ewolucja życia społecznego owadów."
02.06.2005 Wykład Polskiego Klubu Ekologicznego.
* - Warunki uzyskania zaliczenia na ocenę zawarte są w karcie informacyjnej ECTS przed-miotu dostępnej na stronach WWW UŚ (ECTS) lub w "Centrum". Studentów obowiązuje wpis na listę wykładową do 03.03.2005 r. w Centrum lub przed wykładem.
Ten artykuł pochodzi z wydania: