OGŁOSZENIE

UWAGA BIBLIOTEKARZE I PRACOWNICY SŁUŻB INFORMACJI

23 kwietnia 2005 roku (sobota)
odbędzie się Zjazd Absolwentów kierunku studiów
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z okazji Jubileuszu 30-lecia
Zakładu i Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zjazd ten poprzedzi konferencja naukowa na temat
Kultura książki. Centra i pogranicza
(21-22 kwietnia 2005 r.).
Patronat honorowy nad konferencją przyjął JM Rektor UŚ
prof. dr hab. Janusz Janeczek,
a patronat medialny "Gazeta Uniwersytecka UŚ".

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Instytutu www.ibin.us.edu.pl
Równocześnie prosimy o wypełnienie ankiety zamieszczonej na stronie www.ibin.us.edu.pl/ankieta.html

Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Ten artykuł pochodzi z wydania: