Jan Paweł II prosił o przekazanie pozdrowień i błogosławieństw wszystkim profesorom i studentom naszej Uczelni

Od 10 do 14 stycznia br. przebywała w Rzymie delegacja władz Uniwersytetu Śląskiego. 13 stycznia br. Jan Paweł II przyjął delegację na prywatnej audiencji w Watykanie. W spotkaniu udział wzięli: JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek, prof. dr hab. Wiesław Banyś - Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Promocji Uniwersytetu, prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz - Prorektor ds. Kształcenia, prof. dr hab. Tadeusz Sławek - Rektor UŚ w latach 1996-2002, prof. dr hab. Jacek Jania - Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor - Dziekan Wydziału Teologicznego.

dary

Na spotkanie z Ojcem Świętym przedstawiciele naszej Uczelni przywieźli dary: rzeźbę Uskrzydlone autorstwa prof. Jana Hermy oraz książkę monograficzną Sztuka Górnego Śląska wydaną pod redakcją naukową prof. Ewy Chojeckiej.

Delegaci spotkali się także oraz przeprowadzili rozmowy z przedstawicielami Sekretariatu Stanu i Kongregacji ds. Wiary Stolicy Apostolskiej na temat funkcjonowania Wydziału Teologicznego UŚ. Rektorzy i Dziekani mieli okazję spotkać się również z ks. kardynałem Zenonem Grocholewskim, Prefektem Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego (który był gościem Uczelni w październiku 2004 roku podczas uroczystego otwarcia nowego gmachu Wydziału Teologicznego UŚ) oraz ambasadorem RP przy Stolicy Apostolskiej panią Hanną Suchocką.

dary

Poniżej zamieszczamy słowa JM Rektora UŚ skierowane do Jana Pawła II podczas wizyty w Watykanie.

Wasza Świątobliwość,
      Ojcze Święty,

Ważnym powodem, dla którego prosiliśmy Waszą Świątobliwość o łaskawe przyjęcie delegacji Uniwersytetu Śląskiego była chęć osobistego podziękowania Waszej Świątobliwości za życzliwość i wsparcie udzielone nam w czasie tworzenia Wydziału Teologicznego w strukturze naszej Uczelni.

Dla Uniwersytetu Śląskiego - jednej z największych polskich uczelni, w której murach kształci się łącznie około 45 tysięcy studentów, erygowanie Wydziału Teologicznego w 2000 roku było potwierdzeniem, że mimo młodego wieku w swojej misji nawiązuje do chrześcijańskich korzeni wielowiekowego uniwersytetu europejskiego. Było też spełnieniem oczekiwań kilku pokoleń Ślązaków. Przed niespełna 60 laty ks. dr Stanisław Maśliński, ówczesny Rektor Seminarium Duchownego w Katowicach, przedstawiając racje za utworzeniem Wydziału Teologicznego w strukturze nieistniejącego jeszcze uniwersytetu wskazywał, że "nieustanne i z natury rzeczy konieczne spotkanie się myśli ludzkiej z zakresu nauk świeckich z myślą religijną dokonuje się najgłębiej a zarazem w najczystszej atmosferze w ramach i na poziomie naukowej wymiany myśli właściwej uniwersytetom". Po czterech latach istnienia Wydziału Teologicznego w naszym Uniwersytecie możemy z satysfakcją potwierdzić te słowa.

Jest pewna symbolika w tym, że Teologia wypędzona przed ponad pięćdziesięciu laty z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wróciła do jego córki - Uniwersytetu Śląskiego.

Godzi się podkreślić, że społeczność akademicka Uniwersytetu Śląskiego dążąc od 1981 roku do utworzenia Wydziału Teologicznego nie kierowała się pragmatyzmem czy utylitaryzmem. W naszych działaniach pobrzmiewało echo słów Waszej Świątobliwości o konieczności nadania kształceniu i badaniom uniwersyteckim wymiaru kontemplacyjnego, opartego na humanizmie chrześcijańskim. Pamiętaliśmy też inną myśl Waszej Świątobliwości, o tym, że "rozum oświecony wiarą ma rozeznanie nadprzyrodzone".

Niech za symbol naszej wdzięczności za zaangażowanie Waszej Świątobliwości w sprawy żywotne dla Uniwersytetu i nauki posłuży rzeźba autorstwa profesora Jana Hermy, przedstawiająca człowieka uskrzydlonego, wzlatującego ku doskonałości w nadziei i wierze, o której przyjęcie łaskawie prosimy.

Prof. dr hab. Janusz Janeczek

Autorzy: Janusz Janeczek, Foto: Wojciech Ziółkowski
Ten artykuł pochodzi z wydania: