Stopnie i tytuły naukowe - Marzec 2005

Doktoraty:

Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
        Dr Krzysztof KACZMAREK
        Dr Andrzej BĄK
    Dr Magdalena MARGAŃSKA

Wydział Filologiczny
        Dr Tomasz KALAGA

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
        Dr Agata CABAŁA

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
        Dr Mirosław KWAŚNIEWSKI

Wydział Nauk o Ziemi
        Dr Mariusz GRABIEC

Habilitacje:

Wydział Nauk Społecznych
        Dr hab. Tomasz PAWELEC

Wydział Filologiczny
        Dr hab. Jacek WARCHALA

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
NiesklasyfikowaneBez przypisówNiesklasyfikowanePre-teXtNiesklasyfikowaneKronika UŚStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymNiesklasyfikowaneWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoNiesklasyfikowaneZ CieszynaNiesklasyfikowaneZ CieszynaNiesklasyfikowaneZ CieszynaNiesklasyfikowane
Zobacz stronę wydania...