Tczew zaprasza studentów

Do 10 marca br. organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Działań Plastycznych i Teatralnych "Zdarzenia" w Tczewie oczekują na zgłoszenia studentów wyższych szkół i wydziałów artystycznych. Jest o co walczyć - Grand Prix równa się nagrodzie w wysokości 7 000 zł. Pokazać można właściwie wszystko: happening muzyczny, teatralny lub plastyczny, spektakl uliczny, performance, instalację, ale również spektakl dramatyczny czy obraz. Liczy się studenckość i… oryginalność.

Sam Festiwal należy do najbardziej oryginalnych w Polsce. Generalnie przeznaczony jest dla studentów, również debiutujących. Ma być miejscem, gdzie po raz pierwszy brać studencka może zmierzyć się z prawdziwą publicznością, skonfrontować swoje dokonania z twórczością kolegów i - przede wszystkim - poddać dzieła pod osąd jurorów. A wśród tych - same znakomitości. W tym roku przewodniczącym będzie Jan Englert, w czasie ostatniej edycji był nim Jerzy Stuhr. Co roku pojawiają się w tym gronie najznakomitsi, nie tylko zresztą polscy artyści i krytycy - reżyserzy, plastycy, teatrolodzy, rektorzy wyższych szkół artystycznych.

Poza nurtem konkursowym, przeznaczonym dla studentów, w Festiwalu biorą również udział profesjonalne zespoły teatralne. Tczew w pierwszym weekendzie września staje się prawdziwym centrum sztuki na miarę europejską. Kilkanaście spektakli dziennie, panele, dyskusje, wykłady, śmietanka polskiej krytyki artystycznej i teatralnej, w połączeniu z wielką paradą i rozlicznymi imprezami towarzyszącymi - to wszystko sprawia, że "Zdarzenia" są prawdziwym świętem tego przeuroczego miasta.

Śląska reprezentacja jest zawsze na Festiwalu bardzo mocna. Nigdy dotychczas nie zabrakło tam studentów naszej Akademii Muzycznej i ASP, ostatnio pojawiła się także silna grupa z Uniwersytetu Śląskiego w postaci słuchaczy cieszyńskiego Wydziału Artystycznego i Wydziału Radia i Telewizji. Praktycznie co roku katowiccy artyści mogą poszczycić się wysokimi nagrodami. Grand Prix drugiej edycji "Zdarzeń" zdobyła będzińska grupa "La Terrorismo Suka Off", dwa lata temu pierwsza nagroda w dziedzinie malarstwa powędrowała do Michała Książka z katowickiej ASP, w zeszłym roku cenioną nagrodę Międzynarodowego Klubu Rotariańskiego otrzymała grupa "1+1+1+1+1" z Akademii Muzycznej.

Karta zgłoszeniowa Zdarzeń jest dostępna na stronie www.zdarzenia.art.pl. Tam też można znaleźć szczegółowe informacje na temat Festiwalu - jego założeń, historii, najnowszej edycji, warunków uczestnictwa.

Jacek Mikołajczyk
Zakład Teatru i Dramatu UŚ

Ten artykuł pochodzi z wydania: