Peregrynacja Ikony Sedes Sapientiae (Matki Bożej Stolicy Mądrości) w Archidiecezji Katowickiej 12-16 marca 2005

Ikona Matki Bożej Sedes Sapientiae, mozaika wykonana z elementów marmuru, ceramiki i metalu przez Marko Ivana Rupnika SJ, jest darem Ojca Świętego Jana Pawła II dla środowisk uniwersyteckich całego świata z okazji Jubileuszu Nauczycieli Akademickich celebrowanego w ramach obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 i zgodnie z Jego wolą przemierza ośrodki akademickie na całym świecie.

Jubileusz Nauczycieli Akademickich obchodzony był uroczyście w dniach od 3 do 10 września 2000 roku pod hasłem "Uniwersytet w służbie nowego humanizmu". Wzięło w nim udział ponad 16 tysięcy osób reprezentujących środowiska akademickie całego świata. W ramach obchodów Jubileuszu miały miejsce spotkania rektorów, pracowników naukowych i administracyjnych, studentów i duszpasterzy akademickich. Kulminacyjnymi wydarzeniami Jubileuszu Nauczycieli Akademickich było spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II oraz Msza św. celebrowana na Placu św. Piotra, podczas której papież podarował środowiskom akademickim całego świata ikonę Matki Bożej Stolicy Mądrości. W homilii podczas tej Eucharystii Ojciec Święty powiedział: "Drodzy wykładowcy i studenci, oto jest wasze powołanie: macie czynić z uniwersytetu środowisko, w którym kultywuje się wiedzę, miejsce, w którym człowiek znajduje wizję przyszłości, mądrość, bodziec do kompetentnej służby społeczeństwu. Tę waszą drogę zawierzam Maryi, Sedes Sapientiae, której wizerunek przekazuję wam dzisiaj, abyście ją przyjęli jako pielgrzymującą Nauczycielkę w miastach uniwersyteckich świata. Niech Ta, która swoją modlitwą wspierała apostołów na początku ewangelizacji, pomaga także wam przenikać środowisko uniwersyteckie duchem chrześcijańskim".

Bezpośrednio po zakończeniu Jubileuszu Nauczycieli Akademickich ikona została przekazana do Aten, gdzie przed prawie dwoma tysiącami lat po raz pierwszy doszło do spotkania chrześcijaństwa z ówczesnym światem nauki rozpoczynając w ten sposób pielgrzymkę po ośrodkach akademickich całego świata. Do tej pory Ikona odwiedziła Grecję, Rosję, Hiszpanię, Ukrainę, Peru, Chile, Ekwador, Słowację, Irlandię, Szkocję, Anglię, a obecnie, od 15 grudnia 2004 roku, peregrynuje po Polsce (aż do grudnia przyszłego 2005 roku). Droga Ikony w Polsce rozpoczęła się w Poznaniu i poprzez m.in. Toruń, Gdańsk, Szczecin, Wrocław, Opole i Gliwice, 12 marca dotrze do Katowic. Organizatorem spotkania w archidiecezji katowickiej jest Duszpasterstwo Akademickie Archidiecezji oraz wyższe uczelnie Górnego Śląska. Akademia Sztuk Pięknych przygotowuje wystawę prac pedagogów i studentów; Akademia Muzyczna jest odpowiedzialna za kilka koncertów, a Akademia Wychowania Fizycznego przygotowuje Bieg Gwiaździsty ulicami Katowic. Jednak główne spotkanie akademickie odbędzie się w Auli Akademii Ekonomicznej przy ul. Bogucickiej w Katowicach m.in. z wykładem ks. prof. R. Sobańskiego Europa katedr i uniwersytetów. Peregrynacja obejmie także Rybnik, a spotkania będą miały miejsce przy campusie akademickim. Cała peregrynacja skończy się 16 marca w południe w Katedrze Śląskiej.

Wszystkie informacje dotyczące Ikony oraz tego wydarzenia w Archidiecezji Katowickiej można znaleźć na stronie internetowej www.da.katowice.pl.

Ks. Marek Spyra
Archidiecezjalny Duszpasterz Akademicki
w Katowicach

Autorzy: Marek Spyra
Ten artykuł pochodzi z wydania: