Biblioteka i jej problemy

Biblioteka cieszyńskiej Filii Uniwersytetu Śląskiego powstała wraz z uczelnią, wraz z nią się również zmieniała i rozwijała. Początek jej zbiorom dały książki przejęte po Liceum Pedagogicznym oraz po Studium Nauczycielskim, na bazie których powstała nasza Filia. W ciągu ponad trzydziestoletniej działalności zbiory Biblioteki ogromnie się rozrosły.

W związku ze zmianami w profilu kształcenia a także powstawaniem nowych kierunków i wydziałów Bibliotece przybywało i nadal przybywa książek z coraz to nowych dziedzin wiedzy. W początkach jej działalności księgozbiór liczył około 45 tysięcy woluminów (z nutami i czasopismami włącznie), obecnie Biblioteka ma ok. 104 000 wol. książek, 5 100 wol. czasopism (290 tytułów) i ok. 15 000 nut.

Jeden z rzadkich spokojnych dni w czytelni
Jeden z rzadkich spokojnych dni w czytelni

Podobnie znacznie wzrosła liczba obsługiwanych czytelników oraz ilość wypożyczeń i odwiedzin w czytelni. W początkach działalności Filii, co zrozumiałe, było to zaledwie 130 osób (rok 1971), ale już w roku 1980 obsługiwano ok. 2 000 czytelników, pięć lat później ok. 4 000 a w roku 2000 ok.7 300. Obecnie kartoteka czytelników liczy ok. 6 000 osób. Oblegane są w szczególności obydwie czytelnie. W czytelni książek nierzadko liczba wypożyczeń sięga tysiąca dziennie, do tego dochodzą jeszcze wypożyczenia czasopism. Ilość odwiedzin w samej tylko czytelni książek to ok. 200 osób dziennie. Przy czym zaznaczyć należy, że od dłuższego czasu liczba zatrudnionych w Bibliotece utrzymuje się na mniej więcej tym samym poziomie. Dla przykładu: w roku 1995 personel Biblioteki liczył 12 osób (11 etatów), obecnie pracuje tu także 12 osób w tym dwie w niepełnym wymiarze godzin.

Kolejnym problemem z jakim boryka się Biblioteka jest ciasnota. Do swojej obecnej siedziby Biblioteka przeprowadziła się w roku 1982. W zamierzeniach miała to być siedziba tymczasowa, istniały bowiem plany budowy biblioteki z prawdziwego zdarzenia. Po przeprowadzce przez jakiś czas miejsca wystarczało, magazyny jednak zaczęły zapełniać się w szybkim tempie. Wkrótce okazało się, że miejsca w nich starczy nie na długo. Od tej pory Biblioteka próbuje radzić sobie z brakiem miejsca na różne sposoby: dokładając regały gdzie to tylko jest możliwe, podnosząc je w górę, usuwając z magazynów podręcznych rzadziej używane książki i przeprowadzając selekcje zbiorów. Wszystkie te sposoby utrudniają oczywiście dostęp do książek, więc w konsekwencji prowadzą do wydłużenia czasu oczekiwania na wypożyczenie.

Z powodu niedostatecznej liczby miejsc kilka lat temu otwarto drugą czytelnię (czasopism). Poprawiło to nieco sytuację, choć czasami nadal w czytelniach brakuje miejsc. Czas pracy Biblioteki uległ wydłużeniu: obie czytelnie otwarte są od rana do wieczora (a więc na dwie zmiany), także wypożyczalnia czynna jest dłużej. Ze względu na studentów zaocznych zarówno wypożyczalnia jak i obie czytelnie dostępne są też w soboty. Od października 2001 roku wszelkie nowe nabytki katalogowane są komputerowo. Informacje o nich dostępne są pod adresem: www.bg.us.edu.pl . Pod tym samym adresem znaleźć można także informacje o zbiorach Biblioteki Głównej oraz bibliotek wydziałowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Komputerowo katalogowano już zbiory naszej Biblioteki począwszy od 1995 roku, ale ten katalog nie jest dostępny przez Internet, można z niego korzystać wyłącznie na miejscu w wypożyczalni. Skatalogowane komputerowo zbiory są uwzględnione także w tradycyjnych katalogach kartkowych.

Zapewne czytelnikom nie wszystko w Bibliotece się podoba, ale pracownicy dokładają wszelkich starań, aby w istniejących trudnych warunkach możliwie najpełniej zaspokajać potrzeby czytelników.

Autorzy: Barbara Majewska, Foto: Krzysztof Pszczółka
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...