"Ziemia planeta zagrożonych żywiołów. Woda medium życia - czy dialog natury i nauki jest możliwy?"

Rusza Ogólnopolski Konkurs
"Ambasador Zrównoważonego Rozwoju firmy Bayer 2004"

"Ziemia planeta zagrożonych żywiołów.
Woda medium życia - czy dialog natury i nauki jest możliwy?"

Firma Bayer oraz Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej ogłaszają ogólnopolski konkurs "Ambasador Zrównoważonego Rozwoju firmy Bayer". Zadanie dla uczestników polega na opracowaniu projektu prezentującego rozwiązanie problemu ekologicznego z zakresu gospodarki wodnej w wybranym miejscu w Polsce. Konkurs jest kierowany do studentów czwartego lub piątego roku studiów wyższych, zainteresowanych problematyką ekologiczną lub studiujących na kierunkach związanym z ochroną środowiska, na wszystkich polskich uczelniach wyższych. Najlepsza praca zostanie przekazana administracji samorządowej, a organizatorzy zapewnią wsparcie w pozyskaniu środków na realizację projektu z funduszy Unii Europejskiej. Patronat honorowy nad konkursem objęło Ministerstwo Środowiska, a merytoryczny Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa. Tegoroczny konkurs ma bezprecedensowy charakter. Zwycięskim projektem zamierzamy zainteresować administrację samorządową oraz doprowadzić do jego realizacji przy wykorzystaniu na ten cel środków unijnych - mówi Monika Lechowska, Communications Manager w firmie Bayer. - Konsekwentnie realizujemy nasz "Program Promocji Zrównoważonego Rozwoju" i coraz mocniej angażujemy się w konkretne działania, które zmieniają na korzyść stan środowiska naturalnego.

Tegoroczny temat przewodni:
"Ziemia planeta zagrożonych żywiołów - woda"
Temat szczegółowy:
"Woda medium życia - czy dialog natury i nauki jest możliwy?"

Zadaniem uczestników konkursu będzie przygotowanie projektu, który rozwiąże konkretny problem związany z gospodarką wodną (kanalizacja, oczyszczalnia ścieków, melioracja, regulacja potoku, rzeki, zarybienie, ochrona przed zrzutem nieczystości, itp.) w wybranym miejscu na terenie Polski.

Fakty prezentujące stan wody w naszym kraju są alarmujące. Zasoby wodne są stosunkowo ubogie. Stoimy w obliczu konieczności systematycznego ograniczania zużycia wody zarówno do celów przemysłowych, jak i bytowo-komunalnych. Woda pitna daleko odbiega od standardów europejskich. Ponad 50% ścieków komunalnych oraz przemysłowych trafia bez żadnego oczyszczania bezpośrednio do rzek i jezior, których zanieczyszczenie systematycznie rośnie. Efekty takiej gospodarki już teraz są bardzo grożne. W polskich rzekach jest tylko 1% wód I klasy, a w 2/3 miast powyżej 200 tys. mieszkańców jakość wody w kranach domowych nie odpowiada normom wody pitnej. Dlatego każda inicjatywa zmierzająca do poprawy tego stanu jest bardzo istotna.

Prace konkursowe należy nadsyłać do końca lipca 2004 r. Zwycięzców wyłoni Jury złożone z niezależnych ekspertów w dziedzinie ochrony środowiska. Zwycięski projekt zostanie przekazany administracji samorządowej do realizacji, a organizatorzy zapewnią wsparcie w pozyskaniu funduszy na jego wdrożenie ze środków Unii Europejskiej. Laureaci wezmą udział w międzynarodowym seminarium oraz warsztatach ekologicznych organizowanych przez firmę Bayer na terenie Niemiec. Ponadto dla zwycięzców czekają nagrody pieniężne: Grand Prix w wysokości 5 tys. PLN, oraz dwie nagrody główne o wartości 3 tys. PLN każda.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w listopadzie br. podczas Eko-Forum - debaty będącej merytoryczną kontynuacją konkursu. Wezmą w niej udział laureaci, naukowcy, politycy i uznane autorytety w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Prace prosimy przesyłać na adres:
Fischer&Zubek PR Partners
ul. Nowy Świat 49
00-042 Warszawa

Konkurs "Ambasador Zrównoważonego Rozwoju firmy Bayer" jest integralną częścią realizowanego przez firmę Bayer "Programu Promocji Zrównoważonego Rozwoju". Pozostałe elementy akcji to konkurs fotograficzny "Ekologia w obiektywie" kierowany zarówno do zawodowych fotografików jak i amatorów oraz Eko-Forum czyli debata ekologiczna z udziałem wybitnych specjalistów w tym zakresie. Tematem wiodącym i jednocześnie łączącym poszczególne wydarzenia jest: "Ziemia planeta zagrożonych żywiołów - woda". Patronem medialnym akcji jest magazyn akademicki Eurostudent, współpraca redakcyjna Radio BIS.

Szczegółowe zasady konkursu oraz regulamin dostępne na stronach internetowych: www.bayer.com.pl i www.firmapr.com.pl Kontakt: Inga Ganowska, tel./fax: (22) 827 53 83, 827 54 24,826 01 62; GSM: 503 099 795; e-mail: inga.ganowska@firmapr.com.pl

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...