O studiowaniu na Śląsku i nie tylko

21 maja i 5 lipca w siedzibie Fundacji "Śląski Fundusz Stypendialny" w Katowicach, odbyły się konferencje prasowe na temat warunków studiowania, sposobów skutecznego zdobywania pomocy materialnej oraz doświadczenia zawodowego przez studentów.

Podczas pierwszej konferencji, zatytułowanej: "Nowe zasady pomocy materialnej dla studentów" Senator RP Adam Graczyński, przedstawił zasady pomocy materialnej oraz dane dotyczące wzrostu aspiracji edukacyjnych Polaków w latach 1993-2004. Jak wynika z przeprowadzonych w maju przez Centrum Badania Opinii Społecznej badań 40% młodych Polaków miedzy 18. a 24. rokiem życia uczy się i studiuje. - Lepiej pod tym względem prezentuje się jedynie Finlandia i Irlandia. Tak wiele osób studiujących zarówno w uczelniach państwowych jak i prywatnych, wymaga wsparcia finansowego. W budżecie państwa na ten cel przewidziano ponad 1,5 miliarda zł., a plany rządowe uwzględniają kwestię Narodowego Funduszu Stypendialnego - mówi senator Graczyński. 76% Polaków wyraża opinię, że warto się kształcić, a 63% z nas deklaruje, że gdyby mogło rozpocząć naukę jeszcze raz, inaczej pokierowałoby swoją edukacją. 44% zdecydowanie starałoby się zdobyć wyższe niż obecnie posiadane wykształcenie, a 13% wybrałoby inny kierunek. Ankietowani twierdzą też, że kształcą się ze względu na możliwość wysokich zarobków, uniknięcie bezrobocia oraz zdobycie interesującego zawodu. W Polsce jest 11% ludzi z wyższym wykształceniem. Niektórzy zdobywają je wielkim wysiłkiem, nawet całych rodzin. - Rozmawiając ze studentami, dowiaduję się, że na studia niektórych z nich łożą całe rodziny. Często taka rodzinna inwestycja powoduje, że brakuje pieniędzy na kształcenie kolejnych dzieci - stwierdza senator Graczyński.

Uczestnicy lipcowej konferencji
Uczestnicy lipcowej konferencji w siedzibie Fundacji,
od lewej: Wojciech Nizielski, w środku senator Adam Graczyński,
po prawej stronie Marta Bochnik (studentka UŚ)

Podpisana 21 czerwca przez Prezydenta ustawa o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich oraz zmianie niektórych innych ustaw - zmieniają zasady pomocy materialnej i poszerzają jej zakres na studentów studiów zaocznych i wieczorowych, także uczelni niepaństwowych. - To rozwiązanie oceniam bardzo dobrze. Z moich obserwacji wynika, że często na studiach dziennych studiuje wiele osób pochodzących z zamożnych rodzin. Natomiast studentami uczelni niepaństwowych oraz studentami zaocznymi i wieczorowymi w dużej mierze są osoby o niskich dochodach na członka rodziny. Efekt jest taki, że zamożni studiują za darmo, a ci, których nie stać na opłacenie czesnego muszą rezygnować z wielu dziedzin życia, by móc zaoszczędzić środki na naukę. Obecna ustawa zmieni tę sytuację, a poprzez stypendia znacznie odciąży budżety rodzinne. Ze swej strony mogę zagwarantować, że zmiana ustawy i rozszerzenie zakresu pomocy materialnej w żaden sposób nie wpłynie na działalność Śląskiego Funduszu Stypendialnego - zapewnia senator Graczyński.

Tematem lipcowej konferencji było otwarcie VIII edycji programu stypendialnego ŚFS, omówienie I edycji programu "Praktyka dla studenta", podsumowanie dotychczasowych działań Fundacji oraz apel do lokalnych i regionalnych przedsiębiorców o przyłączenie się do programów stypendialnych na rzecz śląskiej młodzieży. - Fundacja Śląski Fundusz Stypendialny działa już ponad 4 lata. W tym okresie pomogliśmy ponad stu pięćdziesięciu zdolnym, młodym osobom ze Śląska. Na stypendia, wręczane dzięki szczodrości darczyńców przeznaczyliśmy ponad 160 tyś. zł. Wdzięczność studentów, którzy dzięki tej pomocy mogli zdobyć dodatkowe umiejętności lub spełnić swoje prywatne, często związane z nauką marzenia, świadczy o wielkim zapotrzebowaniu na takie wsparcie - powiedział Wojciech Nizielski, prezes zarządu Fundacji.

Program "Praktyka dla studenta" skierowany jest do studentów III, IV i V roku wszystkich kierunków i specjalizacji. Warunkiem udziału jest średnia ocen wyższa niż 4,0 i zameldowanie na terenie Śląska. Wśród 60 osób składających podania znaleźli się studenci Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej, Akademii Ekonomicznej oraz studenci uczelni niepaństwowych. Praktyki można odbyć w Banku BPH PBK oraz PKO S.A. w Katowicach, w PZU Życie, Liberty Poland S.A. oraz w Prointegrze. - W tej chwili dysponujemy 20 miejscami dla praktykantów. Oferujemy praktyki w liczących się na rynku firmach, w których młode osoby mogą wiele się nauczyć. Jednocześnie cały czas staramy się poszerzyć grono przedsiębiorstw i instytucji przyjmujących wakacyjnych praktykantów i jesteśmy przekonani, że ilość oferowanych praktyk zwiększy się - zapowiedział senator Graczyński. O tym, że doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie studiów jest silnym atutem absolwenta uczelni wyższej nikogo nie trzeba przekonywać. Czasami jednak odbycie praktyki w wybranej przez studenta firmie czy instytucji jest trudne do zrealizowania ze względu na politykę kadrową lub nastawienie danej firmy. - Starając się indywidualnie o przyjęcie na praktykę nie osiągnęłabym takiego skutku. Korzystając z pomocy Fundacji zostałam przyjęta na praktykę do Banku BPH, co bardzo mi odpowiada - przyznaje Marzena Bochnik, studentka V roku fizyki i informatyki na Uniwersytecie Śląskim.

To pierwsza tego typu akcja zorganizowana przez ŚFS. Mimo, że trwa dopiero proces rekrutacyjny i zgłoszeni studenci są przydzielani do poszczególnych firm, Fundacja już dziś ogłasza, że program "Praktyka dla studenta" stanie się stałą formą pomocy młodym ludziom. Warto wspomnieć, że wszyscy możemy wspomóc organizacje pożytku publicznego, a tym samym zwiększyć pomoc docierającą do młodych. Wystarczy 1% swojego podatku dochodowego przeznaczyć na cele takich właśnie organizacji. - Najlepszym sposobem promowania Śląska, który obecnie pod względem produkcji zajmuje pierwsze miejsce w Polsce, wyprzedzając Mazowsze, jest kształcenie młodych ludzi, którzy później reprezentują nasz region i stanowią cenioną grupę pracowników. Zapraszamy i zachęcamy wszystkich, którzy chcą wspólnie wspomagać rozwój śląskiej, utalentowanej młodzieży - podsumował senator Adam Graczyński.

Do VIII edycji programu stypendialnego zapraszamy studentów, którzy:

  • osiągnęli średnią ocen wyższą niż 4,5
  • dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 600 zł brutto
  • są mieszkańcami województwa śląskiego.

Termin przyjmowania wniosków wraz z wymaganymi dokumentami upływa z dniem 10 października 2004 roku Szczegółowe informacje dotyczące pomocy Fundacji "Śląski Fundusz Stypendialny" dla śląskich studentów można znaleźć na stronie internetowej: www.sfs.katowice.pl lub w siedzibie Fundacji:

Śląski Fundusz Stypendialny
ul. Warszawska 3
40- 009 Katowice
tel./fax: (32) 253 51 56

Autorzy: Krystian Dudek, Foto: Krystian Dudek
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...