Józefa Pietera Słownika Psychologicznego prezentacja w Akademickiej Kawiarni Artystycznej

26 maja prezentacją drugiego wydania (pierwsze ukazało się w roku 1963) Słownika Psychologicznego prof. zw. dr. hab. Józefa Pietera - zmarłego w marcu 1989 roku wybitnego naukowca (filozofa, historyka, pedagoga, psychologa), organizatora życia naukowego na Śląsku (dyrektora Instytutu Pedagogicznego w Katowicach, rektora katowickiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, dyrektora Instytutu Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego) - zainicjowano w Akademickiej Kawiarni Artystycznej, w obecności Konsul RP w Ostrawie Grażyny Kostrusiak, cykl: "Promocje" (drugi po: "Twórców śląskich portretach wielostronnych"). Inicjatorem spotkania z myślą naukową profesora Pietera, uobecnioną w Słowniku Psychologicznym, była Prorektor ds. Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie dr hab. prof. UŚ Halina Rusek wespół z Prezesem Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej mgr. Mariuszem Makowskim.

Wystąpienie Prorektor ds. Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie dr hab. prof. UŚ Halina Rusek
Wystąpienie Prorektor ds. Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie
dr hab. prof. UŚ Halina Rusek

Prezentacja, wydanego roku bieżącym, w nakładzie 1000 egzemplarzy Słownika Psychologicznego, nie bez przyczyny odbyła się w cieszyńskiej Alma Mater. Związki profesora Pietera są bowiem ze śląsko-cieszyńską ziemią wielostronne - dom rodzinny w Ochabach koło Skoczowa i Gimnazjum Klasyczne im. A. Osuchowskiego w Cieszynie - to miejsce zdobywania formacji moralnej i intelektualnej, zarzewie zainteresowań filozoficznych i historycznych, poszerzanych i ugruntowywanych w uniwersytetach polskich i zagranicznych, to także wypracowywanie rzadkiej umiejętności jednoczesnego łączenia kilku dyscyplin naukowych. Nie bez znaczenia dla wyboru miejsca prezentacji - Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie - pozostaje również fakt wielokrotnego, przed- i powojennego, upominania się profesora Józefa Pietera o górnośląski uniwersytet, jako "niezbędne ognisko kultury umysłowej" (pierwszy tego rodzaju postulat pojawił się już w roku 1929 na łamach 4. numeru "Zarania Śląskiego" w artykule Uwagi w sprawie organizacji pracy naukowej na Śląsku).

Portret prof. zw. dr. hab. Józefa Pietera
Portret prof. zw. dr. hab. Józefa Pietera

Drogę życiową (rodzinną i naukową) prof. zw. dr. hab. Józefa Pietera przedstawiła, uczestnikom spotkania - nauczającym i studiującym oraz zaproszonym gościom, córka profesora, inicjatorka (wraz z bratem mgr. inż. Jackiem Pieterem) wznowienia Słownika Psychologicznego i zarazem redaktor naukowy drugiego (poprawionego i uzupełnionego do aktualnego stanu wiedzy) wydania dr Ewa Pieter-Kania z Akademii Ekonomicznej w Katowicach. (Dodać należy, iż nad rozszerzeniem Słownika... prof. Józef Pieter pracował już w latach 1972-1976, napisał także, zamieszczone w aktualnie wydanej publikacji, "Słowo wstępne do wydania drugiego"). Inicjatywy, związane z uhonorowaniem zmarłego przed piętnastoma laty profesora przez mieszkańców jego małej ojczyzny (prezentacja Słownika... pierwszą z nich) przybliżył natomiast obecnym Prezes ZG MZC M. Makowski.

Słownik pedagogiczny
Słownik pedagogiczny

Środowisku akademickiemu Cieszyna, w przeważającej mierze pedagogicznemu, zatem jak najbardziej do znajomości "inwentarza" (określenie samego prof. Pietera) Słownika Psychologicznego zobowiązanemu oraz pozostałym potencjalnym użytkownikom - humanistom (w szerokim rozumieniu tego słowa), publikację zaprezentowała Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji dr hab. prof. UŚ Wiesława Korzeniowska. Wskazała na niekwestionowaną przydatność, składającego się z 9. rodzajów zróżnicowanych objętościowo i rodzajowo 1023 haseł (m.in. hasła podstawowe, dotyczące psychologii, hasła z historii psychologii, hasła nawiązujące do teoretycznych kierunków psychologii, hasła z pogranicza nauk, biograficzne bibliograficzne) Słownika..., dla tych, którzy stykają się z psychologią jako taką, zarówno na niwie naukowej, dydaktycznej, jak i w życiu codziennym: "Przygotowany dla szerokiego grona odbiorców Słownik Psychologiczny stanowi dzieło wartościowe, które powinno znaleźć się nie tylko na regałach bibliotek naukowych, ale także w biblioteczkach domowych. Pełnić może bowiem funkcję idealnego przewodnika po problematyce, do której w zasadzie sięgają wszyscy, a której zawiłości zostały ukazane tu w sposób przystępny." O zasadności powyższej wypowiedzi mogli uczestnicy promocji przekonać się od razu, nabywając książkę profesora Józefa Pietera, bądź dokonując jej pobieżnego tylko oglądu. Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej zorganizował bowiem stoisko z egzemplarzami Słownika...

Autorzy: Mirosława Pindór, Foto: Krzysztof Pszczółka
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...