IX edycja "Kształcenia dla Przyszłości"

W ostatnich kilkunastu latach obserwuje się gwałtowny i dynamiczny rozwój nauki, techniki i medycyny, co powoduje, że wiadomości zawarte w treściach programów nauczania technicznych przedmiotów szkolnych nie są w stanie zaspokoić oczekiwań młodego pokolenia. Młodzież szkolna, aby nie być zagubiona i wyobcowana we współczesnym świecie, szuka interesujących ją zagadnień poprzez Internet, korzysta z różnorodnych komputerowych programów edukacyjnych a także dyskutuje o nurtujących ją problemach z nauczycielami.

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom młodzieży, szczególnie szkół ponadgimnazjalnych, jak również dążąc do prezentacji najnowszych osiągnięć nauki i techniki w praktycznych zastosowaniach życia codziennego, Zakład Dydaktyki Przedmiotów Technicznych Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ organizuje w roku 2004, już po raz dziewiąty, cykl wykładów popularnonaukowych pod nazwą "Kształcenie dla Przyszłości".

Wykłady prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli akademickich Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego. Merytoryczną i organizacyjną opiekę nad "Kształceniem dla Przyszłości" sprawuje pomysłodawca tego przedsięwzięcia prof. dr hab. Jan Ilczuk, kierownik Zakładu Dydaktyki Przedmiotów Technicznych. W wykładach, odbywających się na terenie szkół, uczestniczy młodzież szkół ponadgimnazjalnych Zagłębia Dąbrowskiego objętych patronatem Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach oraz tych szkół, które ściśle z wydziałem współpracują.

Tematyka wykładów IX edycji "Kształcenia dla Przyszłości" obejmuje zastosowanie różnorodnych materiałów we współczesnej technice, medycynie i w życiu codziennym, zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska, nowe procedury stosowane w badaniach struktury krystalicznej materiałów, jak również rady praktyczne dotyczące oprogramowania, unowocześniania i rozszerzania możliwości sprzętu komputerowego. Ponadto, młodzież ma również możliwość zapoznania się z konstrukcją modeli latających czy poznania problemów nurtujących współczesne społeczeństwo informacyjne. Co więcej, młodzież poznaje możliwości zastosowania osiągnięć nauk fizycznych dla zachowania kondycji zdrowotnej współczesnego człowieka.

Problematyka wykładów zwykle łączy zagadnienia z wielu dziedzin nauki i życia codziennego powodując, iż świat współczesny otaczający młodzież XXI wieku staje się dla niej bliższy i lepiej rozumiany. Wybór zagadnień prezentowanych w ramach każdej kolejnej edycji "Kształcenia dla Przyszłości" dokonywany jest na podstawie zapotrzebowań zgłaszanych przez dyrekcje szkół.

Wszystkich zainteresowanych prezentacją wykładów zachęcam do nawiązania kontaktu z Zakładem Dydaktyki Przedmiotów Technicznych Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach, mieszczącym się przy ul. Żeromskiego 3 w Sosnowcu. Szczegóły dotyczące zamówienia wykładów z IX edycji "Kształcenia dla Przyszłości" można uzyskać również pod numerem telefonu (32) 291 83 91.

Uniwersytet Śląski Wydział Informatyki i Nauki o Materiałch
Kształcenie dla przyszłości - IX edycja

Tematy wykładów popularnonaukowych przybliżających problemy współczesnej nauki i techniki młodzieży szkół średnich

 1. dr Kordian BORTEL: Rezonans i metody rezonansowe
 2. dr Jerzy CHMIELA: Fraktale jako narzędzia badawcze
 3. dr Dariusz CHROBAK: Bazy danych i ich zastosowanie
 4. prof. dr hab. Jan ILCZUK: Fizyka w walce o piękny uśmiech
 5. prof. dr hab. Jan ILCZUK: Fizyka w trosce o nasze zdrowie
 6. dr Janusz JANCZYK: Miejsce edukacji w społeczeństwie informacyjnym
 7. dr Adam JÓZEFÓW: Tarcie i zużycie - wrogowie maszyn
 8. dr Adam JÓZEFÓW: Niekonwencjonalne źródła energii
 9. dr Jerzy KANSY: Jak pozyton szuka dziury w całym?
 10. dr Marcin MUSIOŁ: Media w wychowaniu
 11. mgr Agnieszka NOWAK: Analityczne systemy inteligentne
 12. dr hab. Andrzej POSMYK: Powłoki w budowie maszyn i urządzeń
 13. mgr Arkadiusz SACEWICZ: Mrówki w komputerze, czyli czy maszyna może myśleć
 14. dr hab. Władysław SKONECZNY: Najnowsze techniki wytwarzania warstw powierzchniowych
 15. dr Ryszard SKULSKI: Półprzewodniki o strukturze typu diamentu
 16. dr Ryszard SKULSKI: Zastosowanie piezoelektryków, ferroelektryków i relaksatorów
 17. dr Ryszard SKULSKI: Wybrane problemy nanotechnologii
 18. dr Zbigniew STOKŁOSA: Nowoczesne materiały magnetyczne
 19. dr Paweł WAWRZAŁA: Świat superkomputerów
 20. mgr Beata ZIELOSKO: Środowisko Internetu a platforma NET
 21. mgr Beata ZIELOSKO: Jak dobrze zabezpieczyć komputer przed włamaniem ?
 22. dr Joanna A. BARTKOWSKA: Dlaczego rubin jest czerwony - czyli skąd biorą się barwy minerałów?
 23. dr inż. Stanisław KUBIT: Świat latających modeli
 24. dr Tomasz GORYCZKA: Promieniowanie rentgenowskie w nauce o materiałach
 25. dr Bożena BIERSKA: Czym są fraktale? Zastosowanie geometrii fraktalnej do opisu struktur materiałów
 26. mgr Grzegorz DERCZ: Nowoczesne materiały w technice
 27. mgr Krystian PRUSIK: Mikroskopia elektronowa - możliwości i ograniczenia

Wykłady można zamawiać w sekretariacie
Zakładu Dydaktyki Przedmiotów Technicznych
w Sosnowcu przy ul. Żeromskiego 3
lub telefonicznie: (32) 291 83 91

Autorzy: Jan Ilczuk
Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...