Z prac Komisji ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich przy Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie

21 kwietnia br., niemalże w przeddzień wstąpienia Polski i Czech w struktury Unii Europejskiej, gościł - na zaproszenie Komisji - w cieszyńskiej Alma Mater doc. PhDr. Jiří Štefanides z Katedry Teorii i Historii Sztuk Dramatycznych Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu, współpracownik Instytutu Studium Regionalnego Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego, autor monografii Teatr czeski w Morawskiej Ostrawie 1908-1919 (2000) i haseł w Czeskiej Encyklopedii Teatralnej i Śląskiej Encyklopedii.

Tematem wystąpienia J. Štefanidesa (tłumaczonego przez dr Aleksandrę Humel), skierowanego zarówno do członków Komisji, jak i studentów animacji społeczno-kulturalnej, stał się "Śląsk jako obszar teatralny", ściślej "uwagi do metodologii badań historii teatru w czeskiej części Śląska". Uwagi te ogniskowały się wobec następujących problemów:

  1. Śląsk w czeskiej historiografii teatralnej (z wykazaniem nieobecności tematyki śląskiej w spisanych czeskich dziejach teatru),
  2. Czeski Śląsk jako środowisko wielokulturowe ( ze wskazaniem wpływu wielojęzyczności teatru na terenach XVIII-XX- wiecznego Śląska na wzajemne wzbogacenie tej dyscypliny artystycznej),
  3. Czeski Śląsk jako obszar przejściowy (tranzytowy) konwencji teatralnych (z udowodnieniem wielostronnych, nie tylko praskich, ale i m.in. wiedeńskich inspiracji estetycznych),
  4. Śląsk jako obszar teatralny (gdzie obszar ów wyznacza miejscowa, zróżnicowana narodowościowo społeczność).

Zdaniem doc. Štefanidesa, jedynie syntetyzujące spojrzenie na region, "pojmowanie Śląska jako całości pozbawi historyków teatru rozterek metodologicznych, które ujawniają się w momencie, kiedy podchodzimy do lokalnych teatrów jako teatrów narodowych (tym samym zbyt wielką wagę nadajemy kryterium językowemu)". Przełamanie oświeceniowych koncepcji kultur narodowych i przyjęcie idei regionów teatralnych "oznaczałoby jednak w praktyce dysponowanie grupą różnojęzycznych specjalistów, którzy byliby w stanie pracować wspólnie na podstawie dostępnych źródeł".

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...