Kronika Uniwersytecka - Czerwiec 2004

VII Festiwal Filmów Kultowych w Katowicach

Uniwersytet Śląski był jednym z organizatorów VII Festiwalu Filmów Kultowych, który trwał od 9 do 23 maja w kinach, klubach i teatrach Katowic. Festiwal, jako jeden z nielicznych, nie ma charakteru konkursu, ale stanowi prezentację twórczości filmowej zróżnicowanej i specyficznej pod względem stylu i języka. Głównym organizatorem było Stowarzyszenie Inicjatywa. Obok najbardziej znanych filmów kultowych podczas festiwalu było można zobaczyć również produkcje dokumentalne, niezależne, amatorskie, nieprofesjonalne i animowane. Festiwalowi towarzyszyły imprezy edukacyjne i artystyczne, jak spotkania z filmoznawcami oraz krytykami filmowymi, seminaria prowadzone w ramach wykładów oraz prezentacje etiud studenckich. Wykłady oraz cześć merytoryczna festiwalu prowadzona była przez pracowników naukowych Zakładu Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach na Wydziale Filologicznym UŚ.

Uniwersytet Śląski na targach edukacyjnych w Berlinie

Targi edukacyjne Avanti! odbyły się 7 maja w berlińskim Ratuszu. W prezentacji wzięło udział ok. 50 wystawców z całego świata - w tym Polska jako gość honorowy. Obok Uniwersytetu Śląskiego ofertę edukacyjną naszego kraju przedstawiał Uniwersytet Jagielloński, Łódzki i Wrocławski, a także pracownicy polskiej ambasady. Targi skierowane były przede wszystkim do maturzystów i studentów Berlina, a także ich rodziców, nauczycieli i wszystkich zainteresowanych. Odwiedzić można było m. in. stoiska uczelni z Afryki, Australii, Argentyny, Izraela, Francji, Czech, Finlandii i Estonii. Obok uczelni wyższych reprezentowane były również instytucje związane ze szkolnictwem i edukacją: British Council, DAAD, Fundacja Humboldta i wiele innych. Przedstawiana oferta cieszyła się dużym zainteresowaniem berlińskiej młodzieży. Według szacunków, całkowita liczba zwiedzających targi wynosiła około 6 tys. osób. Najczęściej zadawane pytanie przedstawicielom polskich uczelni dotyczyło możliwości podjęcia studiów na określonym, wcześniej już wybranym, kierunku, jak dziennikarstwo lub historia oraz możliwości studiowania w języku niemieckim.

Otwarcie placu przed Instytutem Fizyki Uniwersytetu Śląskiego

18 maja odbyło się uroczyste otwarcie placu przed Instytutem Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przy ul. Uniwersyteckiej 4. Plac przed Instytutem wyremontowany został dzięki środkom finansowym Urzędu Miasta. W uroczystości wzięli udział: Piotr Uszok, Prezydent Katowic, Jerzy Forajter, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek, prof. dr hab. Jerzy Zioło, Prorektor ds. Ogólnych, dr Jan Jelonek, Dyrektor Administracyjny UŚ, Edward Wąsiel, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, a także Władze Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Instytutu Fizyki.

Jubileusz 30-lecia filologii angielskiej na Uniwersytecie Śląskim

Ponad 250. absolwentów i studentów śląskiej anglistyki wzięło udział w obchodach jubileuszu 30-lecia Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Śląskim, który odbył się 5 czerwca w siedzibie Wydziału Filologicznego, w Sosnowcu. W uroczystym otwarciu jubileuszu uczestniczył JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, prof. dr hab. Janusz Janeczek oraz prof. dr hab. Wiesław Banyś, Prorektor ds. Nauki, Współpracy i Promocji Uniwersytetu, a także osoby związane z dzisiejszym Instytutem Filologii Angielskiej: prof. zw. dr hab. Kazimierz Polański - założyciel Instytutu, prof. zw. dr hab. Janusz Arabski, prof. dr hab. Rafał Molencki, prof. dr hab. Piotr Kakietek, dr Piotr Dziedzic, prof. dr hab. Ewa Borkowska i prof. dr hab. Tadeusz Sławek. Absolwenci, którzy spotkali się z okazji jubileuszu, mieli okazję odwiedzić siedzibę Instytutu oraz zobaczyć nowoczesną aulę i nowoczesne laboratorium tłumaczeniowe. Dla każdego z gości organizatorzy przygotowali okolicznościowe publikacje i ankiety dotyczące losów absolwentów.

O Polsce z Marszałkiem Sejmu RP Józefem Oleksym

24 maja na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się spotkanie z Marszałkiem Sejmu Józefem Oleksym. Tematem spotkania była Sytuacja wewnętrzna Polski w aspekcie wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej. Spotkanie zorganizowała Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego UŚ.

Daniel Jasionowski nagrodzony

Daniel Jasionowski, student V roku matematyki (specjalność informatyczna) na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego otrzymał I nagrodę w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterską z dziedziny kryptografii i ochrony danych. Konkurs organizowany był przez firmę Enigma. Systemy Ochrony Informacji w ramach VIII Krajowej Konferencji Zastosowań Kryptografii Enigma 2004, która odbywała się od 10 do 13 maja w Warszawie. Nagrodzona praca magisterska, której promotorem jest dr hab. Mieczysław Kula z Instytutu Matematyki UŚ, dotyczy kryptoanalizy funkcji skrótu MD4. Opisany jest w niej algorytm, wymyślony przez Hansa Dobbertina, dotyczący wyszukiwania kolizji tzn. dwóch różnych tekstów, których skrót MD4 jest taki sam. Autor pracy, bazując na formacie HTML, pokazał, jakie niebezpieczeństwa wiążą się z podpisywaniem cyfrowym dokumentów, które zawierają w sobie znaczniki nie wyświetlane przez (odpowiednie dla danego formatu) przeglądarki. Daniel Jasionowski przygotowuje się obecnie do obrony pracy. Interesuje go kryptografia, programowanie oraz polityka. Po studiach zamierza zostać programistą albo specjalistą ds. zabezpieczeń. Marzy mu się stworzenie Zakładu Kryptografii na UŚ.

Gnój z nominacją do Nike 2004

Gnój - powieść Wojciecha Kuczoka, absolwenta Wydziału Filologicznego UŚ, znalazła się wśród utworów nominowanych w tym roku do Literackiej Nagrody Nike. Lista nominacji została ogłoszona pierwszego dnia Międzynarodowych Targów Książki, które trwały od 20 do 23 maja w Warszawie. Na liście książek nominowanych znalazło się sześć zbiorów esejów, dwa tomiki poetyckie, praca z antropologii kultury i jedenaście książek prozatorskich. Jury konkursu pod przewodnictwem Marii Janion we wrześniu wyłoni siedmiu finalistów. Zwycięzca zostanie ogłoszony 3 października. Dla Wojciecha Kuczoka jest to już druga nominacja do nagrody Nike: w roku 2000 wśród nominowanych znalazł się jego debiutancki tom Opowieści słychane. Do finałowej siódemki 2000 roku zakwalifikowana została książka Ciało, ubranie, pożądanie innej reprezentantki Uniwersytetu Śląskiego - dr hab. Krystyny Kłosińskiej, pracującej w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej na Wydziale Filologicznym UŚ. W roku 2002 nominację uzyskała powieść Nagrobek ciotki Cili prof. dr. hab. Stefana Szymutki, pracownika tego samego Instytutu.

Spotkanie z Premierem Republiki Słowacji

23 maja JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek oraz prof. dr hab. Józef Ciągwa, pracujący w Katedrze Historii Prawa Wydziału Prawa i Administracji, zarazem Przewodniczący Towarzystwa Słowaków w Polsce, wzięli udział w spotkaniu z Premierem Republiki Słowacji Mikulaszem Dzurindą. Premier Mikulasz Dzurinda przybył do Katowic z krótką wizytą na zaproszenie byłego Premiera RP Jerzego Buzka. Spotkanie z udziałem m. in. ambasadora Słowacji w Polsce Magdy Vášárovej i Prezydenta Katowic Piotra Uszoka odbyło się w Urzędzie Miasta. JM Rektor UŚ zwrócił się do Premiera Słowacji z prośbą o osobiste zaangażowanie w sprawę podpisania porozumienia o wzajemnym uznaniu tytułów i stopni naukowych między obu krajami. Premier Dzurinda obiecał zainteresować się tą sprawą.

Łowcy.B najlepsi

Kabaret Łowcy.B tworzony przez studentów Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie: Bartosza Górę, Bartosza Gajdę, Sławka i Macieja Szczęchów, Pawła Pindura i Mariusza Kałamagę zdobył ex aequo z Tomaszem Grdeniem główną nagrodę I Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Kabaretowej O.B.O.R.A., który odbywał się od 19 do 23 maja w Poznaniu. W jury festiwalu, któremu przewodniczyła Hanna Banaszak, zasiadali: Piotr Frydryszek, prof. Wojciech Mueller, rektor ASP w Poznaniu, Andrzej Poniedzielski i Hubert Szymczyński, były kierownik artystyczny kabaretu Tey. Szefem rady artystycznej festiwalu jest Zenon Laskowik. Kabaret Łowcy.B, istniejący od zeszłego roku, zdobył już wiele nagród i wyróżnień. Do najważniejszych należy pierwsze miejsce na zeszłorocznym krakowskim festiwalu PaKA.

Spotkanie Rektora z medalistami

28 maja JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek spotkał się ze studentami UŚ - tegorocznymi medalistami Mistrzostw Polski Szkół Wyższych. Nagrodzeni studenci odnieśli sukcesy w takich dyscyplinach jak: trójbój siłowy, wspinaczka skałkowa i snowboard.

Fizycy UŚ na pikniku naukowym w Warszawie

Zakład Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Śląskiego wziął udział w VIII Pikniku Naukowym Polskiego Radia BIS, który odbył się 22 maja na Rynku Nowego Miasta i na Podzamczu w Warszawie. Jest to największy w Europie happening popularnonaukowy organizowany w plenerze, wspierany przez wybitnych naukowców, placówki naukowe, dydaktyczne i muzealne, Zarząd Miasta st. Warszawy, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, Komitet Badań Naukowych oraz media. W czasie Pikniku uczeni i animatorzy różnych dyscyplin naukowych przedstawiali kilkaset prezentacji wyjaśniających naukowo zjawiska towarzyszące człowiekowi w życiu codziennym. Pokazy i doświadczenia miały widowiskowy charakter, interaktywnym prezentacjom towarzyszyły koncerty zespołów i występy estradowe aktorów scen warszawskich. Relacje z imprezy nadawane były na antenie Polskiego Radia BIS i innych programów PR S.A., a także relacjonowane za pośrednictwem telewizji, prasy i Internetu. Jak co roku Piknik Naukowy stanowił doskonałe forum dla szeroko rozumianej edukacji i okazję do świetnej zabawy dla licznie przybyłej publiczności, w tym młodzieży szkolnej i akademickiej. Organizatorzy Pikniku zaprosili gości z wielu miast Polski, w tym z dwóch uniwersytetów spoza Warszawy: pracowników Zakładu Dydaktyki Fizyki UŚ w Katowicach oraz pracowników Instytutu Fizyki UMCS w Lublinie.

Reprezentacja UŚ, w składzie: dr Jerzy Jarosz, mgr inż. Andrzej Ćwikliński, mgr Janina Pawlik, dr Aneta Szczygielska i Arkadiusz Szymczyk, została uhonorowana stanowiskiem w centralnym miejscu imprezy na Rynku Nowego Miasta obok sceny głównej, a także została poproszona o występ i prezentację na scenie. Doświadczenia związane z naturalnymi źródłami energii, z przemianami energii mechanicznej, elektrycznej i chemicznej, z mocą człowieka, kontrolowane erupcje wulkanu, jak i szeroko reklamowana przez media zwycięska prezentacja z festiwalu w Holandii Jajko jako symbol życia przyciągały do stoiska tłumy publiczności.

Porozumienie pomiędzy UŚ i Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej

27 maja JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek podpisał porozumienie o współpracy pomiędzy UŚ oraz Wyższą Szkołą Biznesu w Dąbrowie Górniczej, reprezentowaną przez Rektora prof. zw. dr. hab. Jacka Wodza, jednocześnie Dyrektora Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych UŚ i profesora Wydziału Nauk Społecznych. Współpraca obu uczelni będzie polegała m. in. na kontynuacji studiów na Uniwersytecie przez absolwentów Szkoły oraz na pomocy ze strony Uniwersytetu w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników Szkoły. Powołana zostanie wspólna Rada Naukowa w celu koordynowania wspólnych działań. Absolwenci Szkoły będą przyjmowani na uzupełniające studia magisterskie prowadzone na Uniwersytecie na zasadach ustalonych prze Senat Uniwersytetu. Wyższa Szkoła Biznesu będzie mogła używać określenia: "Szkoła objęta patronatem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach". Z tytułu opieki patronackiej Szkoła zobowiązała się do materialnego wspierania przedsięwzięć Uniwersytetu, których celem jest unowocześnienie warunków prowadzenia dydaktyki. Jest to pierwsze porozumienie Uniwersytetu z wyższą szkołą niepubliczną, które jasno określa wzajemne korzyści.

Spotkanie z byłym Marszałkiem Sejmu RP Markiem Borowskim

3 czerwca o godz. 14.30 w Międzywydziałowej Auli na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, w Sosnowcu, ul. Będzińska 60, odbyło się spotkanie studentów z byłym Marszałkiem Sejmu RP Markiem Borowskim, Przewodniczącym Socjaldemokracji Polskiej. Tematem spotkania była Sytuacja w Polsce po wejściu do Unii Europejskiej. W spotkaniu zorganizowanym przez Uczelnianą Radę Samorządu Studenckiego UŚ wzięła udział prof. dr hab. Genowefa Grabowska, Senator RP, Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UŚ.

Spotkanie z Ambasadorem Islamskiej Republiki Iranu

Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Nauk Społecznych, Rada Samorządu Studenckiego Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych oraz Centrum Młodych Dyplomatów byli organizatorami spotkania, podczas którego Jego Ekscelencja Mohammad Mehdi Pourmohammadi - Ambasador Islamskiej Republiki Iranu wygłosił wykład Polityka wewnętrzna i zagraniczna Islamskiej Republiki Iranu na tle sytuacji na Bliskim Wschodzie. Spotkanie odbyło się 1 czerwca na Wydziale Nauk Społecznych UŚ w Katowicach.

Arterie 2004 w Katowicach

28 maja w Hali nr 2 Starego Dworca w Katowicach pod hasłem Zanim czas zatrze ślad odbyło się uroczyste otwarcie II Festiwalu uczelni artystycznych województwa śląskiego Arterie 2004, który współtworzą: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Uniwersytet Śląski (Wydział Filologiczny, Wydział Artystyczny i Wydział Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego), Akademia Muzyczna w Katowicach, Politechnika Śląska oraz Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Na towarzyszącej otwarciu wystawie można było zobaczyć prace studentów katowickiej ASP, Wydziału Artystycznego UŚ w Cieszynie, fotografie studentów Wydziału Filologicznego UŚ i projekty studentów Politechniki Śląskiej. W organizacji Festiwalu studentów wspierają: Fundacja dla Śląska, Silesia Film, Tramwaje Śląskie S.A., PKP Nieruchomości oraz Stowarzyszenie Nasz Dom. Wśród imprez festiwalowych znajdują się liczne wystawy, koncerty, występy i pokazy filmowe oraz prezentacje. Festiwal trwał do 1 lipca.

Spotkanie z Janem Rokitą

Uczelniana Rada Samorządu Studenckiego UŚ była organizatorem spotkania z Janem Rokitą, posłem na Sejm RP: Nicea padła! Co dalej z integracją europejską? Spotkanie odbyło się 2 czerwca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Badania syberyjskie

Naukowcy Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego biorą udział w międzynarodowych badaniach środowiska naturalnego w dolinie rzeki Angary w azjatyckiej części Rosji. Zespoły badawcze UŚ pod kierownictwem prof. dr. hab. Janusza Janeczka, prof. dr. hab. Mariana Puliny oraz prof. dr. hab. Tadeusza Szczypka we współpracy z naukowcami Instytutu Skorupy Ziemskiej oraz Instytutu Geografii Rosyjskiej Akademii Nauk w Irkucku prowadzą prace badawcze nad efektami działalności człowieka na środowisko Bajkału i Platformy Irkuckiej pod względem geologicznym, geomorfologicznym oraz geograficznym. Na obszarze prawie 600 tysięcy km2 badane są między innymi unikatowe skały, procesy krasu i zmarzliny, a także - będące efektem budowania zapór wodnych - powstanie sztucznego jeziora o powierzchni ponad 5,5 tys. km2 w Bracku i podniesienie się poziomu wody Bajkału. Oddziaływania zapór w obszarze kresowym stanowią wyjątkowe na skalę światową miejsce eksperymentów naukowych. Uzyskane wyniki będą wykorzystywane w innych częściach świata, m. in. w Chinach i USA, gdzie w rejonach wielkich zapór występują podobne problemy.

Współpraca naukowców Uniwersytetu Śląskiego z naukowcami rosyjskich instytutów obejmuje również regularne wymiany pracowników, wspólne prace naukowe i publikacje oraz organizację międzynarodowych konferencji, seminariów i szkół, jak m. in. odbywająca się co roku Szkoła Speleologiczna. Wyrazem tej współpracy była również konferencja zorganizowana latem 2003 roku w Irkucku przez Uniwersytet Śląski wspólnie z Instytutem Skorupy Ziemskiej RAN oraz Chińską Akademią Nauk. Konferencja odbywała się pod patronatem międzynarodowej komisji IGCP 448 sterującej programem "Word Correlation on Karst Geology and Relevant Ecosystem" poświęconym wspólnym badaniom w Amfiteatrze Irkuckim.

Sukcesy absolwentów UŚ na Festiwalu "Dwa Teatry"

Absolwenci Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ: Maciej Pieprzyca i Marcin Wrona odnieśli sukcesy na IV Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej "Dwa Teatry - Sopot 2004". Maciej Pieprzyca, reżyser Fryzjera, został nagrodzony w kategorii spektaklu telewizyjnego za oryginalny polski tekst dramatyczny. Marcin Wrona za spektakl Pasożyt otrzymał honorową nagrodę pozaregulaminową za debiut reżyserski w Teatrze Telewizji.

W Festiwalu, jak co roku, brały udział spektakle zgłaszane przez Telewizję Polską oraz 1 Program Polskiego Radia: 12 słuchowisk radiowych i 15 spektakli telewizyjnych. Prezentacje odbywały się od 4 do 7 czerwca w sopockim kinie Polonia. Konkurs, który odbywa się od 2000 roku, obejmuje wszystkie odmiany gatunkowe Teatru TV: oryginalne utwory dramaturgii telewizyjnej, utwory klasyczne polskie i obce, adaptacje prozy, telewizyjne wersje przedstawień teatralnych i teatr faktu. Przedstawienia rywalizowały w takich kategoriach jak: oryginalny polski tekst dramatyczny lub adaptacja dla teatru, reżyseria, zdjęcia, scenografia, rola kobieca, rola męska, muzyka i montaż. Słuchowiska radiowe rywalizowały w kategoriach: reżyseria, scenariusz oryginalny, scenariusz będący adaptacją, realizacja akustyczna, rola męska, rola kobieca, rola drugoplanowa oraz muzyka lub opracowanie muzyczne. W skład jury tegorocznej edycji festiwalu weszli: Joanna Bogacka, Izabella Cywińska, Michał Komar, Edward Pałłasz, Stanisław Różewicz.

Fotografie prof. Bogdana Dziworskiego

Prof. Bogdan Dziworski - Dziekan Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego UŚ, jest autorem zdjęć, które były wystawiane w kwietniu i maju br. w berlińskiej Galerii Digitouch. Fotografie prezentowanego cyklu 1/250 Sek. zawierają historie życia codziennego, doświadczenia osobiste i uniwersalne, opowiedziane w sposób wrażliwy i delikatny. Wystawa zaprezentowana zostanie w Galerii Forum Fotografii w Łodzi, a następnie w Museum of Modern Art w Nowym Jorku.

Profesor Bogdan Dziworski jest znanym i cenionym na świecie artystą - fotografem, operatorem filmowym i reżyserem. Na Wydziale Radia i Telewizji pracuje w Zakładzie Realizacji Obrazu Telewizyjno-Filmowego.

Nasi eurodeputowani: prof. Genowefa Grabowska i dr Jan Olbrycht

Wśród polskich eurodeputowanych znalazła się prof. zw. dr hab. Genowefa Grabowska, kierująca Katedrą Prawa Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji UŚ oraz dr Jan Olbrycht, wykładowca podyplomowych studiów Integracji Europejskiej. Prof. Genowefa Grabowska uzyskała mandat z okręgu śląskiego otrzymując 31 419 głosów.

W latach 1993-1999 pełniła funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji UŚ. Specjalizuje się w dziedzinie prawa Unii Europejskiej, prawa organizacji międzynarodowych, prawa dyplomatycznego i prawa ochrony środowiska. Senator obecnej kadencji, przewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych. Należała do grupy polskich obserwatorów w Parlamencie Europejskim. Prof. Grabowska jest członkinią zarządu Polskiej Grupy International Law Association, należy do Transnational Enforcement of Environmental Law w Londynie, a także zastępcą członka Trybunału ds. Koncyliacji i Arbitrażu OBWE. Zasiada w Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych PAN. Od 1999 roku jest prezesem Rady Fundacji im. Hugo Kołłątaja, zajmującej się wspieraniem i promowaniem szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży z Górnego Śląska.

Eurodeputowanym z 34 204 głosami został również związany z Uniwersytetem Śląskim dr Jan Olbrycht, socjolog, były burmistrz Cieszyna i Marszałek Województwa Śląskiego, do chwili obecnej pełnił funkcję radnego. Jest członkiem zarządu Zgromadzenia Regionów Europy oraz członkiem Rady Polityki Regionalnej Państwa, a także Rady Światowej Organizacji Zjednoczonych Miast i Władz Lokalnych. Uznawany za jednego z najlepszych w Polsce specjalistów w zakresie polityki regionalnej UE oraz wykorzystania funduszy unijnych przez regiony i samorządy krajów członkowskich. Wykłada również na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej i Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Porozumienie pomiędzy UŚ i Wyższą Szkołą Umiejętności Społecznych W Poznaniu

16 czerwca uroczyście podpisane zostało porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Wyższą Szkołą Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Porozumienie podpisali JM Rektor UŚ prof. dr hab. Janusz Janeczek oraz JM Rektor WSUS w Poznaniu prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz. Umowa została zawarta w celu rozwijania współpracy i prowadzenia wspólnej polityki edukacyjnej w regionie, integracji środowiska pracowników i studentów. Współdziałanie będzie dotyczyć w szczególności działalności organizacyjnej, naukowo-badawczej i dydaktycznej, a także współpracy polegającej na podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników i umożliwienia kontynuacji studiów absolwentów Szkoły na UŚ. Współpraca będzie obejmować też integrację środowisk studenckich poprzez wspólne inicjatywy organizacji studenckich, samorządowych i ruchu naukowego, a także badania rynku w celu kształtowania profilu kształcenia. Obie uczelnie powołają Radę Naukową, która będzie organem opiniującym i koordynującym. Szkoła, objęta patronatem UŚ, będzie mogła korzystać z programów studiów stanowiących własność intelektualną Uniwersytetu. Ze strony Szkoły Uniwersytet otrzyma wsparcie materialne dla unowocześnienia warunków prowadzenia dydaktyki.

Zmarł Profesor Henryk Rechowicz

17 czerwca zmarł prof. zw. dr hab. Henryk Rechowicz, Rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 1972-1980. Był Kierownikiem Zakładu Historii Najnowszej Instytutu Historii Wydziału Nauk Społecznych UŚ. W ostatnich latach był emerytowanym profesorem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Profesor Rechowicz zasłużył się jako współtwórca i dyrektor Śląskiego Instytutu Naukowego i aktywny uczestnik Komisji Historycznej Instytutu, a także inicjator utworzenia Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach, a następnie Uniwersytetu Śląskiego. Był Członkiem Komitetu Nauk Historycznych PAN oraz członkiem wielu rad naukowych, komisji i towarzystw naukowych. W 1962 roku uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Wrocławskim, w roku 1966 ukończył przewód habilitacyjny na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Profesor zwyczajny nauk humanistycznych od roku 1974. Jego zainteresowania badawcze koncentrowały się wokół historii politycznej i społecznej Polski XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Działał na rzecz rozwoju organizacyjnego i rozszerzenia stanu posiadania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W okresie pełnienia przez niego funkcji rektora utworzono szereg nowych wydziałów Uniwersytetu: Wydział Filologiczny, Wydział Nauk Społecznych na bazie byłego Wydziału Humanistycznego, Wydział Nauk o Ziemi, Wydział Pedagogiki i Psychologii oraz Wydział Radia i Telewizji. Wśród wielu inicjatyw inwestycyjnych należy wymienić kampus uniwersytecki przy ul. Bankowej w Katowicach oraz zespół obiektów Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu, a także szereg inwestycji towarzyszących. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz całym szeregiem innych odznaczeń i nagród naukowych, państwowych i społecznych.

Studenci WRiTV z nagrodami Kodaka

W zakończonym 11 czerwca Studenckim Konkursie Filmów Reklamowych organizowanym przez Kodak Entertainment Imaging wraz z partnerami: Państwową Wyższą Szkołą Filmową Telewizyjną i Teatralną, Uniwersytetem Śląskim, firmami The Chimney Pot, Laboratorium WFDiF, Opus Film, ITI, Panavision, Non Stop Film Service sukces odnieśli studenci Wydziału Radia i Telewizji UŚ: Kamil Płocki, Wojciech Szarski i Dominik Danielczyk. Konkurs spotów reklamowych jest dla studentów szkół filmowych okazją do sprawdzenia się w wymiarze twórczego myślenia. Ich zadanie polegało na stworzeniu ciekawej i skutecznej reklamy produktów, którymi były: proszek do prania BONUX (Procter&Gamble), usługa poczty głosowej Idea Pop (Idea Centertel), Locum Apartament (Commercial Union Ubezpieczenia Ogólne), Actimel (Danone Polska), Kodak Express (Kodak Polska).

Nagrodzeni studenci WRiTV w VIII edycji Studenckiego Konkursu Filmów Reklamowych:

 • II nagroda za scenariusz: Kamil Płocki "Plac Konstytucji"
 • I nagroda za scenariusz: Wojciech Szarski "Czubek"
 • II nagroda za zdjęcia: Dominik Danilczyk "Czubek"
 • nagroda: 122 m negatywu 35 mm
 • I nagroda za reżyserię: Wojciech Szarski "Czubek"
 • II nagroda ex aequo: Jędrzej Sierocki i Kamil Płocki "Plac konstytucji"
 • nagroda: 122 m negatywu 35 mm
 • Szymon Kluz "Rowerman"
 • nagroda: 122 m negatywu 35 mm
 • dodatkowa nagroda od Studia Filmowego ODEON: 10 godzin montażu na HENRY INFINITY
 • I nagroda: Wojciech Szarski i Dominik Danilczyk "Czubek"
 • nagroda: 244 m negatywu 35 mm
 • 5 godzin post produkcji INFERNO FIRE lub SMOKE ufundowane przez The Chimney Pot

Ponad 22 tysiące kandydatów na studia

Według wstępnych danych po zakończeniu rekrutacji na studia dzienne na Uniwersytecie Śląskim w roku akademickim 2004/2005 o jedno miejsce na studiach dziennych będzie się starać średnio 3,3 osoby. Łącznie do 25 czerwca br. tylko na studia dzienne (bez studiów dziennych magisterskich uzupełniających oraz zaocznych i wieczorowych) odnotowano ponad 22 tysiące zgłoszeń.

Jak poinformował prowadzący rekrutację Dział Nauczania największym zainteresowaniem cieszyły się w tym roku takie kierunki jak:

 • pedagogika: 23,2 (osoby na miejsce)
 • język hiszpański: 15,4
 • socjologia: 12,2
 • psychologia: 11,3
 • filologia angielska z językiem niemieckim: 10,5
 • zarządzanie i marketing: 10
 • filozofia: 9,2
 • socjologia, spec. socjologia reklamy i komunikacja społeczna: 8,5
 • filologia angielska z językiem arabskim: 8,5
 • politologia: 8,1
 • reżyseria: 8,1
 • kultura i literatura brytyjska i amerykańska: 7,3
 • geografia: 6,1
 • kulturoznawstwo: 5,7
 • prawo: 5,4
 • język angielski w KJB: 5,4
 • język rosyjski od podstaw: 5,1
 • historia: 5,1
 • MISH: 5,1

Nie jest jeszcze znana liczba kandydatów na studia dzienne magisterskie uzupełniające oraz zaoczne i wieczorowe, ponieważ rekrutacja w tych przypadkach zostanie zakończona w późniejszym terminie.

Opracowała: MAŁGORZATA KRASUSKA-KORZENIEC
Biuro Promocji i Karier UŚ

Stypendia ministra później

Z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu uzyskaliśmy wiadomość, że termin składania przez uczelnie podań o stypendium ministra został przesunięty na koniec października br. Oznacza to, że wnioski rad wydziałów powinny trafić do Działu Spraw Studenckich około połowy października. Wszystkich zainteresowanych studentów prosimy o cierpliwość, ministerstwo zapowiada bowiem przekazanie w niedługim czasie kolejnych informacji o zasadach przyznawania stypendium oraz nowych wzorów druków stypendialnych.

MP
(2004-06-14)

Zmiany w systemie pomocy materialnej dla studentów oraz w systemie pożyczek i kredytów studenckich

Nowelizacja systemów pomocy materialnej dla studentów oraz pożyczek i kredytów studenckich została podjęta w związku z likwidacją od 2004 r. niektórych ulg podatkowych związanych z kształceniem w szkołach wyższych.

Uchwalona przez Sejm RP ustawa z dnia 28 maja 2004 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich oraz zmianie niektórych innych ustaw została skierowana przez Marszałka Sejmu RP do Prezydenta RP.

Zmiany w zakresie pomocy materialnej dla studentów:

 1. Rozszerzenie pomocy materialnej finansowanej z budżetu państwa na studentów studiów wieczorowych, zaocznych i eksternistycznych uczelni państwowych i niepaństwowych, a także osoby cywilne kształcące się w wojskowych szkołach wyższych oraz studentów studiów dziennych uczelni niepaństwowych w zakresie wszystkich świadczeń: stypendium socjalnego, stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, stypendium ministra za osiągnięcia w nauce, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe oraz zapomóg.
 2. Zintegrowanie dotychczasowych świadczeń pomocy materialnej opartych o kryterium dochodu w jedno stypendium socjalne, którego wysokość może zostać zwiększona w związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, a w przypadku studentów studiów dziennych ponadto z tytułu:
  1. zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie,
  2. zakwaterowania w domu studenckim lub w innym obiekcie niepracującego małżonka i dzieci.
 3. Zmiana sposobu finansowania domów i stołówek studenckich. Koszty utrzymania domów i stołówek studenckich będą pokrywane z opłat studentów i z opłat za wynajęcie wolnych pomieszczeń. Remonty będą mogły być dofinansowywane z dotacji budżetowej.
 4. Ujednolicenie sposobu ustalania dochodu na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Wysokość dochodu uprawniającego do otrzymania stypendium socjalnego będzie ustalała uczelnia, ale jego maksymalna miesięczna wysokość nie może przekroczyć 569 zł netto.

W okresie przejściowym od 1 stycznia do 30 września 2004 r. będą obowiązywały dotychczasowe zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, jednakże możliwość ich otrzymania będą mieli również studenci nie korzystający do tej pory z bezzwrotnej pomocy materialnej. Natomiast system pomocy materialnej w nowym kształcie będzie obowiązywał od 1 października 2004 r.

Z uwagi na nowelizację systemu pomocy materialnej dla studentów, termin składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce na rok akademicki 2004/2005 będzie przesunięty. Termin ten zostanie określony w rozporządzeniu wydanym przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na podstawie art. 152i ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym.

Zmiany w zakresie systemu pożyczek i kredytów studenckich będą dotyczyły:

 1. Rozszerzenia sytemu kredytów studenckich na uczestników studiów doktoranckich i "studentów cywilnych" Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Obrony Narodowej i Akademii Marynarki Wojennej oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.
 2. Przesunięcie terminu rozpoczęcia spłaty kredytu studenckiego ("karencji") z roku do 2 lat od dnia ukończenia studiów, w tym również studiów doktoranckich.
 3. Podwyższenie miesięcznej raty kredytu studenckiego z 460 zł do 600 zł.

W zakresie systemu pożyczek i kredytów studenckich ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia i będzie miała zastosowanie również do umów o kredyt studencki zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy. Przepis dotyczący podniesienia wysokości raty kredytu studenckiego do 600 zł będzie miał zastosowanie od 1 stycznia 2004 r.

www.menis.gov.pl

Nagroda za pracę doktorską

Kapituła Nagród Naukowych Polskiego Towarzystwa Wzrostu Kryształów 2 lutego przyznała dr Magdalenie Skuteckiej nagrodę Towarzystwa za pracę doktorską pt.: Struktura elektronowa i właściwości magnetyczne monokryształów GdTAI (T - metal przejściowy). Praca została wykonana w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego Instytutu Fizyki pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Ewy Talik.

Dyplom

Laureatka wygłosiła wykład honorowy podczas międzynarodowej konferencji: International Conference on SolidState Crystals - Material Science and Aplication and 7th Polish Conference on Crystal Growth, General Meeting of Polish Society for Crystal Growth, która odbyła się w dniach 16-20 maja w Zakopanem. W czasie bankietu wręczona została dr Magdalenie Skuteckiej nagroda Towarzystwa.

(red.)

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...