Dzień Kultury Kanadyjskiej

Już po raz drugi Instytut Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej Uniwersytetu Śląskiego wraz z Centrum Studiów Kanadyjskich zorganizował Dzień Kultury Kanadyjskiej. Centrum Studiów Kanadyjskich powstało w 2000 roku i w ciągu ponad trzech lat swojej egzystencji miało zaszczyt gościć wiele wybitnych postaci: pisarzy, ambasadorów, profesorów... Nasz Uniwersytet ma obecnie podpisane dwie umowy o współpracy z kanadyjskimi uczelniami, czego owocem są różne projekty i prace na tematy związane z Kanadą. Stąd wziął się pomysł zorganizowania tej imprezy.

Dzień Kultury Kanadyjskiej odbył się we czwartek, 29 kwietnia. Trzeba przyznać, iż prelekcje na temat Kanady przyciągnęły wielu słuchaczy. Zainteresowanie imprezą było tak duże, że w sporej sali przy ulicy Żytniej w Sosnowcu wręcz brakło miejsc, a studenci dość szybko zaczęli przysiadać na schodach. Część oficjalną - krótkim przemówieniem, podczas którego została omówiona między innymi symbolika plakatu Dnia Kultury Kanadyjskiej - rozpoczęła dr Eugenia Sojka. Następnie z ramienia władz wydziału gości powitał Dziekan Wydziału Filologicznego prof. UŚ dr hab. Piotr Wilczek.

plakat

Po tym rozpoczęła się naukowa część imprezy, w skład której wchodziło sześć sesji. Po każdej z nich był czas przeznaczony na ewentualne pytania i dyskusję. Pięć pierwszych sesji stanowiły referaty wygłoszone przez specjalistów z kanadyjskich uniwersytetów takich jak University of British Columbia, York University czy Sheridan College. Prelekcje traktowały zarówno o Kanadzie współczesnej, jak i tej, istniejącej już tylko we wspomnieniach. Dr Sherrill Grace omówiła północny sposób myślenia, a także to, jak jest postrzegana północna mentalność. Eva Stachniak czytała fragmenty swojej powieści "Necessary lies", również Wayne Johnston również wykorzystał swoje nowele w prelekcji na temat Nowej Fundlandii. Ostatnia, szósta sesja, kończąca drugi Dzień Kultury Kanadyjskiej, nie była referatem, lecz projekcją filmu autorstwa Patricii Rozemy pod tytułem "I've heard the meramaids singing".

Cała impreza niewątpliwie była dużym sukcesem, o czym świadczyło duże zainteresowanie przybyłych słuchaczy. Pozostaje tylko mieć nadzieję, iż tego typu przedsięwzięcia organizowane będą jak najczęściej, gdyż w przypadku takich imprez jak Dzień Kultury Kanadyjskiej studenci anglistyki, ale nie tylko tego kierunku, mają możliwość praktycznej weryfikacji i pogłębiania zdobytej wiedzy. Za przykładem Instytutu Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej powinny pójść inne wydziały, aby w tak ciekawy sposób przybliżać studentom tematykę ich studiów.

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...