HENRYK RECHOWICZ - NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci w dniu 17czerwca 2004 r.
Profesora zw. dr. hab. Henryka Rechowicza

Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w latach 1972-1980,
Kierownika Zakładu Historii Najnowszej Instytutu Historii Wydziału Nauk
Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, obecnie emerytowanego Profesora w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.
Współtwórcę i Dyrektora Śląskiego Instytutu Naukowego
w latach 1963-1972 i aktywnego uczestnika Komisji
Historycznej tegoż Instytutu.
Inicjatora utworzenia Filii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katowicach, a następnie Uniwersytetu Śląskiego.

W 1962 r. uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Wrocławskim, zaś w 1966 r. ukończył przewód habilitacyjny na Uniwersytecie
Jagiellońskim w Krakowie.
Profesor zwyczajny nauk humanistycznych od roku 1974.

Zainteresowania badawcze Profesora koncentrowały się wokół historii politycznej i społecznej Polski XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem regionu Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.

Był Członkiem Komitetu Nauk Historycznych PAN oraz Członkiem wielu rad naukowych, komisji i towarzystw naukowych.

Profesor położył wybitne zasługi dla rozwoju organizacyjnego i rozszerzenia stanu posiadania Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
W okresie pełnienia przez Niego funkcji rektorskich utworzono szereg nowych wydziałów Uniwersytetu: Wydział Filologiczny oraz Wydział Nauk Społecznych na bazie byłego Wydziału Humanistycznego, Wydział Nauk o Ziemi, Wydział Pedagogiki i Psychologii oraz Wydział Radia i Telewizji.

Wśród wielu inicjatyw inwestycyjnych Profesora należy wymienić kampus uniwersytecki przy ul. Bankowej w Katowicach oraz zespół obiektów Wydziału Nauk o Ziemi w Sosnowcu, a także szereg inwestycji towarzyszących.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz całym szeregiem innych odznaczeń i nagród naukowych, państwowych i społecznych.

Profesor zw. dr hab. Henryk Rechowicz swoimi zasługami na zawsze wpisał się w historię Wszechnicy Śląskiej.

Cześć Jego Pamięci !

Wyrazy głębokiego współczucia Żonie, Dzieciom i Rodzinie Zmarłego składają:

Rektor i Senat
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
oraz cała społeczność akademicka

Ten artykuł pochodzi z wydania:
Spis treści wydania
Kronika UŚNiesklasyfikowaneOgłoszeniaStopnie i tytuły naukoweW sosie własnymWydawnictwo Uniwersytetu ŚląskiegoZ Cieszyna
Zobacz stronę wydania...