STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH

Zarządzenie nr 19/2000 z dnia 12 kwietnia Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zasad przyznawania i wypłacania oraz wysokości stypendium za wyniki w nauce dla studentów z własnego funduszu stypendialnego Uczelni

Od października 2000 r. Uniwersytet Śląski wprowadza nową atrakcyjną formę pomocy finansowej - stypendia dla szczególnie uzdolnionych absolwentów szkół średnich. Naszą ofertę adresujemy do studentów I roku - laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz osób posiadających tzw. maturę międzynarodową, potwierdzoną dyplomem International Baccalaureate.

Jeżeli spełniasz podane warunki i zdecydujesz się na studia w naszej uczelni, możesz ubiegać się o kilkusetzłotowe stypendium, składając odpowiedni wniosek. Otrzymasz go w dziekanacie wybranego przez siebie wydziału. Twoje szanse wzrosną, jeżeli do wniosku załączysz dokumenty potwierdzające osiągnięcia w nauce w okresie poprzedzającym rozpoczęcie studiów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w dziekanatach poszczególnych wydziałów lub w Dziale Spraw Studenckich, rektorat UŚ, Katowice ul. Bankowa 12, pokój 17, tel. (032) 2597-413

dstud@adm.us.edu.pl