Ekologia Bałtyku - zapisy na kursy

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego 40-007 Katowice, ul. Bankowa 9, tel. centrali: 2588 211 w. 1235, tel./fax: 2587 737

przyjmuje zapisy na semestralny kurs (30 godz.) organizowany we współpracy z Uppsala University w ramach międzynarodowego programu

(The Baltic University Programme)

„The Baltic Sea Environment”

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przynajmniej bierna znajomość języka angielskiego.

Uczestnictwo w kursie umożliwia uzyskanie wpisu z tych zajęć do indeksu (jako zajęcia fakultatywne – zajęcia monograficzne) a zaliczenie egzaminu końcowego umożliwia uzyskanie dyplomu ukończenia kursu sygnowanego przez Uppsala University i Uniwersytet Śląski.

Szczegółowa informacja w biurze Centrum (ul. Bankowa 9, p. 317).

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego 40-007 Katowice, ul. Bankowa 9, tel. centrali: 2588 211 w. 1235, tel./fax: 2587 737

przyjmuje zapisy na semestralny kurs (30 godz.) organizowany we współpracy z Uppsala University w ramach międzynarodowego programu

(The Baltic University Programme)

„A Sustainable Baltic Region”

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przynajmniej bierna znajomość języka angielskiego.

Uczestnictwo w kursie umożliwia uzyskanie wpisu z tych zajęć do indeksu (jako zajęcia fakultatywne – zajęcia monograficzne) a zaliczenie egzaminu końcowego umożliwia uzyskanie dyplomu ukończenia kursu sygnowanego przez Uppsala University i Uniwersytet Śląski.

Szczegółowa informacja w biurze Centrum (ul. Bankowa 9, p. 317).