Stanowiska, stopnie, tytuły naukowe - Marzec 2001

Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskali:
Dr hab. Anna Zych WFil.
Dr hab. Stanisław Czaja WNoZ

Stopień naukowy doktora uzyskali:
Dr Adam Roter WPiPs.
Dr Aleksander Mańka WPiPs
Dr Agata Chudzicka WPiPs.
Dr Zenon Gajdzica WPiPs
Dr Marta Zając WFil.
Dr Anna Śliwińska-Wyrzychowska WBiOŚ
Dr Danuta Nabiałkowska WBiOŚ
Dr Teresa Sikora WPiPs
Dr Małgorzata Olszówka WFil.
Dr Grażyna Bil WNoZ
Dr Grzegorz Jankowski WNoZ
Dr Joanna Jagoda WPiA
Dr Dorota Łobos WPiA
Dr Gabriela Kowalik WMFCh