Nagrody za rok akademicki 1999/2000

Informacje upowszechniamy na podstawie Zarządzenia rektora UŚ nr 27/1983 (z późniejszymi zmianami) w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień pracownikom UŚ oraz na prośbę Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”

Część 2

Pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi


Dr Jan Jelonek Dyrektor Administracyjny
Mgr Urszula Ziegler Kwestor
Mgr Mirosława Frąckowiak Z-ca Dyrektora ds. Ogólnych i Studenckich
Mgr Edward Wąsiel Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
Dr Antoni Herbowski Pełnomocnik Rektora ds. Programów Europejskich
Dr Ewa Magiera Pełnomocnik Rektora ds. Informatyzacji
Mgr Agata Wójcik Dział Współpracy z Zagranicą
Mgr Mirosława Łukaszek Kierownik Działu Promocji
Mgr Bożena Gralec Zespół Radców Prawnych
Mgr Andrzej Skotnicki Zespół Radców Prawnych
Mgr Adam Ręka Zespół Radców Prawnych
Mgr Janina Walewicz-Strzępka Zastępca Kwestora
Mgr Elżbieta Pagacz Zastępca Kwestora
Zofia Sznajder Kierownik Działu Księgowości Głównej i Kosztów
Mgr Teresa Pawlicka Kierownik Działu Spraw Osobowych
Mgr Piotr Pradela Kierownik Biura Rektora
Mgr Dorota Suchoń Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego
Mgr Anna Wiśniewska Kierownik Działu Nauczania
Mgr Edward Achtelik Kierownik Działu Zamówień Publicznych
Mgr Mirosława Koziara Z-ca Kierownika Działu Nauki
Mgr Marek Piestrzyński Kierownik Działu Spraw Studenckich
Mgr Teresa Zięba Biuro Rektora
Barbara Papierniak Kierownik DAG Rektoratu
Henryk Kołodziejski Dział Transportu
Eugeniusz Jaros Dział Transportu
Mgr Dorota Pytka Dział Spraw Studenckich
Mgr Mariola Maruszczyk Biuro Rektora
Mgr Barbara Woźnica Naczelny Redaktor Wydawnictwa
Mgr Maciej Uhlig Dyrektor CTO
Jolanta Gadomska Dział Finansowy
Krystyna Głowacka Dział Finansowy
Beata Kordzikowska Dział Finansowy
Mariola Latos Dział Finansowy
Zenobia Matlak Dział Finansowy
Krystyna Pałka Dział Finansowy
Krystyna Wątor Dział Finansowy
Bożena Walczak Dział Finansowy
Magdalena Milejska Dział Finansowy
Aleksy Szablicki Dział Finansowy
Grażyna Pawełek Dział Zatrudnienia i Płac
Wiesława Bieroń Dział Zatrudnienia i Płac
Alicja Ciborowska Dział Zatrudnienia i Płac
Dorota Łysoń Dział Zatrudnienia i Płac
Beata Rawa Dział Zatrudnienia i Płac
Ewa Furman Dział Zatrudnienia i Płac
Danuta Kula Dział Zatrudnienia i Płac
Lucyna Mrówka Dział Zatrudnienia i Płac
Marzanna Tomeczek Dział Zatrudnienia i Płac
Maria Widawska Dział Zatrudnienia i Płac
Iwona Greiner Dział Zatrudnienia i Płac
Janina Gabor Dział Zatrudnienia i Płac
Urszula Fajkis Dział Zatrudnienia i Płac
Krystyna Knura Dział Zatrudnienia i Płac
Monika Płonka Dział Zatrudnienia i Płac
Lidia Witoszek-Biegalska Biuro Rzecznika Patentowego
Jadwiga Maruszczyk Biuro Pełnomocników Rektora
Małgorzata Drenda Dział Nauczania
Iwona Trzcińska Dział Nauczania
Barbara Stryj Dział Nauczania
Maria Gałuszka Dział Spraw Studenckich
Ewa Zaborowska Dział Kultury i Organizacji Imprez
Barbara Respondek DAG Rektoratu
Grażyna Gretka DAG Rektoratu
Róża Ciepły DAG Rektoratu
Zenon Marzec DAG Rektoratu
Jan Bielecki SSAG Szkoła Zarządzania
Edward Dąbek SSAG Szkoła Zarządzania
Halina Szymańska SSAG Szkolna 7
Ewelina Doluk Ośrodek Dydaktyczny w Jastrzębiu Zdroju
Katarzyna Mazur Ośrodek Dydaktyczny w Jastrzębiu Zdroju
Maria Kralewska OA Ligota
Małgorzata Wardęga Pratsz OA Ligota
Dariusz Bernacisko OA Ligota
Mieczysław Kaszper OA Ligota
Robert Majewski OA Ligota
Jolanta Czerny OA Sosnowiec
Marcin Goncerz OA Sosnowiec
Teresa Iwaćkowska OA Sosnowiec
Tadeusz Strzelec OA Sosnowiec
Liliana Balcarek HG i DS Bytkowska
Ryszard Komendarczyk HG i DS Bytkowska
Mirosław Gorgoń HG i DS Bytkowska
Bożena Ciechowska DS i HA Paderewski
Dorota Kemona DS i HA Paderewski
Henryk Nawrat DS i HA Paderewski
Krystyna Grzegrzółka Dział Spraw Socjalnych
Czesław Góra Dział Spraw Socjalnych
Krystyna Kurek Dział Spraw Socjalnych
Joanna Bruch Dział Aparatury i Zaopatrzenia
Roman Kopiec Dział Aparatury i Zaopatrzenia
Zbigniew Lorenc Dział Aparatury i Zaopatrzenia
Sylwia Majewska Dział Aparatury i Zaopatrzenia
Waldemar Ogonek Dział Aparatury i Zaopatrzenia
Mirosław Podsiadło Dział Aparatury i Zaopatrzenia
Jerzy Parzniewski Dział Aparatury i Zaopatrzenia
Edyta Śmigielska Dział Aparatury i Zaopatrzenia
Adelajda Habior Dział Techniczny
inż. Walter Korzekwa Dział Techniczny
Mgr inż. Jan Nawalany Dział Techniczny
Krystyna Kucia Dział Gospodarki Materiałowej
Mirosława Lorenc Dział Gospodarki Materiałowej
Danuta Lubina Dział Gospodarki Materiałowej
Gabriela Michalska Dział Gospodarki Materiałowej
Barbara Skrzypek Dział Gospodarki Materiałowej
Bożena Maślankiewicz Dział Inwentaryzacji
Ewa Śniegocka Dział Inwentaryzacji
Małgorzata Wiecha Dział Inwentaryzacji
Violetta Będkowska Uczelniana Komisja Inwentaryzacji
Klaudiusz Długajczyk Dział Transportu
Marek Łukaszczyk Dział Transportu
Stanisław Manowski Dział Transportu
Tadeusz Świerk Dział Transportu
Marek Wlazło Dział Transportu
Henryk Lehman Kierownik Sekcji Teletechników
Tomasz Górnicz Samodzielna Sekcja Teletechników
Grzegorz Janaczek Samodzielna Sekcja Teletechników
Józef Nawrat Samodzielna Sekcja Teletechników
Grzegorz Zarychta Kierownik Działu Małej Poligrafii
Kazimiera Spurek Dział Małej Poligrafii
Anna Tomczyk Dział Małej Poligrafii
Cecylia Kalus Uczelniana Komisja Kasacyjna
Dorota Szczurek Sekretariat Dyrekcji
Bożena Adamczyk Dział Księgowości Głównej i Kosztów
Maria Gnacik Dział Księgowości Głównej i kosztów
Irena Ciuk Dział Księgowości Głównej i Kosztów
Grażyna Solorz Dział Księgowości Głównej i Kosztów
Joanna Żak Dział Księgowości Głównej i Kosztów
Jolanta Grodzka Dział Księgowości Głównej i Kosztów
Anna Debudej Dział Księgowości Głównej i Kosztów
Alina Kłos Dział Księgowości Głównej i Kosztów
Barbara Górak Dział Księgowości Głównej i Kosztów
Beata Franus Dział Księgowości Głównej i Kosztów
Irena Szymańska Dział Księgowości Głównej i Kosztów
Mariola Gdesz Dział Księgowości Głównej i Kosztów
Lucja Oświęcimska Dział Księgowości Głównej i Kosztów
Halina Tyburska Dział Księgowości Głównej i Kosztów
Małgorzata Wilczek Dział Księgowości Głównej i Kosztów
Maria Gierlotka Dział Księgowości Głównej i Kosztów
Krystyna Koloch Samodzielna Sekcja Rewizji Gospodarczej
Alicja Czop PKZP
Krystyna Pięta Samodzielna Sekcja Rozliczeń Finansowych
Piotr Meryn Kierownik Działu Aparatury i Zaopatrzenia
Alicja Łakomy KierownikDziału Gospodarki Materiałowej
Mgr Małgorzata Pokojska KierownikDziału Inwentaryzacji
Bronisław Włosik Kierownik Działu Transportu
Mgr Jerzy Kyś Kierownik OA Ligota
Mgr Izabela Adamczyk Kierownik OA w Sosnowcu
Mgr Aleksandra Kielak Główny Specjalista ds. Kultury i Organizacji Imprez
Mgr Jolanta Rutkowska-Kłosek Kierownik Działu Zatrudnienia i Płac
Mgr Iwona Jarocka Kierownik Działu Finansowego
Wanda Rudawska Kierownik Działu Księgowości Materiałowej
Mgr Jadwiga Błotko Kierownik Samodzielnej Sekcji Rewizji Gospodarczej
Joanna Ziętara Kierownik Samodzielnej Sekcji Rozliczeń Finansowych
Aurelia Trzcińska Dział Księgowości Majątkowej
Joanna Winiewicz Dział Księgowości Majątkowej
Anna Czyżewska Dział Księgowości Majątkowej
Ilona Dej Dział Księgowości Majątkowej
Halina Goncerz Dział Księgowości Majątkowej
Ludmiła Kamieńska Kierownik SSAG – Szkolna 7
Iwona Czopor Samodzielna Sekcja Ekonomiczna
Mgr Irena Hamerla Samodzielna Sekcja Ekonomiczna
Krystyna Jurewicz Ośrodek Dydaktyczny w Jastrzębiu Zdroju
Mgr Wojciech Maszlej OA w Sosnowcu
Mgr Justyna Mostowik Kierownik HG i DS - Bytkowska
Mgr Jolanta Sławińska Kierownik HG i DS - Paderewski
Mgr Jolanta Zorychta Kierownik Działu Socjalnego
Mgr Justyna Pikiewicz Dział Zamówień Publicznych
Mgr Katarzyna Poprawa Dział Zamówień Publicznych
Krystyna Solak Dział Zamówień Publicznych
Robert Wardyń Dział Zamówień Publicznych
Anna Bieniek Archiwum
Barbara Zając Kancelaria
Mgr Joanna Barszczewska Dział Organizacyjno-Prawny
Mgr Ewa Słomiana Dział Organizacyjno-Prawny
Zdzisława Barańska Dział Spraw Osobowych
Elżbieta Leszczyńska Dział Spraw Osobowych
Danuta Szefer Dział Spraw Osobowych
Elżbieta Michalska Dział Spraw Osobowych
Przemysław Ciborowski Dział Informatyki Systemów Zarządzania
Leszek Maciuk Dział Informatyki Systemów Zarządzania
Mgr Aldona Galas Dział Informatyki Systemów Zarządzania
Mgr Marek Kłosek Kierownik Działu Informatyki Systemów Zarządzania
Elżbieta Binduchowska Dział Współpracy z Zagranicą
Helena Borzymska Dział Współpracy z Zagranicą
Magdalena Drobiec Dział Nauki
Mgr Barbara Ney-Reroń Dział Nauki
Teresa Warchalska Dział Nauki
Bożena Golanka Inspektorat BHP
Dobrosława Jakubas Inspektorat BHP
Barbara Zięcik Inspektorat BHP
Mgr Feliks Żogała Kierownik Inspektoratu BHP
Mgr inż. Witold Cybulski Kierownik Samodzielnej Sekcji Specjalnej
Danuta Krawiec Sekretariat Dyrekcji