KSIĘGA JUBILEUSZOWA

W związku z jubileuszem prof. Władysława Jachera, nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazała się praca zatytułowana: „Ku integracji rozwoju człowieka i społeczeństwa”. Jej promocja, z udziałem autorów zawartych w niej publikacji i licznych gości, odbyła się 20 lutego br. na Wydziale Nauk Społecznych UŚ.

okładka książki

W pracy zbiorowej, pod redakcją Anny Barskiej, Tadeusza Michalczyka i Marka S. Szczepańskiego zamieszczono bibliografię dotychczasowych prac prof. Jachera. Książka podzielona została na części, zatytułowane: „Praca – zarządzanie – edukacja”, „Globalizacja – kultura – transformacja”, oraz „Tolerancja – regionalizm – tożsamość”. Zamieszczono w nich artykuły z zakresu socjologii, o szerokim wachlarzu tematów (m.in. teksty poświęcone rynkowi pracy w Polsce, teorii zarządzania zintegrowanego, globalizacji i kulturze masowej, czy zagadnieniom wychowawczym dzieci). Wśród autorów książki znajdują się m.in.: prof. Marek S. Szczepański, prof. Kazimiera Wódz, prof. Wojciech Świątkiewicz, czy uczeni z innych ośrodków uniwersyteckich w Polsce - m.in.: Wiesława Kozek i Bronisław Gołębiowski z Uniwersytetu Warszawskiego, Marek Bugdol, Tadeusz Michalczyk, Anna Barska z Uniwersytetu Opolskiego, Janusz Mariański z KUL-u, czy Teresa Wróblewska z Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach.

Autorzy: S.S.