ELIMINACJE XXIV OLIMPIADY JĘZYKA FRANCUSKIEGO

Już po raz dwudziesty czwarty odbywa się ogólnopolska Olimpiada Języka Francuskiego. Od 1977 r. - czasu jej pierwszej edycji, zainteresowanie językiem francuskim nie zmniejsza się. Wręcz przeciwnie - utrzymująca się wysoka ilość uczestników jest dowodem na niesłabnącą popularność tego języka wśród młodzieży.

17 lutego br. w Instytucie Filologii Romańskiej UŚ odbył się egzamin ustny II-ego etapu olimpiady. Jej założeniem było zachęcanie uczniów szkół średnich do poznawania języka francuskiego, który przed laty był w nieco innej sytuacji, niż obecnie, kiedy to wiodącym stał się j. angielski. Na Śląsku francuski cieszy się jednak w dalszym ciągu dużym powodzeniem. W naszym regionie istnieją trzy silne ośrodki nauczania: Katowice, Gliwice i Rybnik.

widokówka z Paryża

Jak powiedziała „Gazecie...” prof. Magdalena Wandzioch - przewodnicząca Komitetu Okręgowego - w tym roku do I etapu, przeprowadzanego w szkołach średnich, zgłosiło się 60 szkół z woj. śląskiego i 8 placówek z woj. opolskiego, co dało w sumie 740 uczniów. Na etap ten przewidziany został test pisemny, opracowany w warszawskim Komitecie Głównym, obejmujący zagadnienia gramatyczne, ale też wypracowanie. Jego poziom jest zgodny z wiedzą językową, dostępną dla ucznia szkoły średniej. Wyniki sprawdzianu szkoły przesyłają na uczelnię. W Komitecie Okręgowym jest weryfikowany - do II etapu zakwalifikowało się w tym roku 99 uczniów, którzy 13 stycznia br. przystąpili do egzaminu pisemnego - o wiele trudniejszego, odpowiadającego poziomem egzaminowi wstępnemu na filologię romańską. Do części ustnej zakwalifikowało się 12 osób (dwie z nich nie stawiły się). Zdają one kolejno egzamin z czterech przedmiotów: praktycznej znajomości języka francuskiego, cywilizacji Francji (egzaminy w j. francuskim), historii i literatury francuskiej (po polsku). Poza pierwszym z nich, regułą jest tu wybór jednego z zestawów pytań i opracowanie wybranych z niego zagadnień, z których część jest rozpatrywana przez komisję.

Uczniowie, którzy zakwalifikują się do II etapu olimpiady, otrzymują najwyższą w skali ocenę z języka francuskiego, finaliści (III etap) i laureaci - uzyskują możliwość studiowania bez egzaminów wstępnych na filologii romańskiej w dowolnie wybranym uniwersytecie, bądź są zwolnieni z egzaminu językowego na innych kierunkach. W zależności od hojności sponsorów, można również przyznać nagrodę, w postaci np. wyjazdu na letni staż językowo - krajoznawczy do Francji

widokówka z Paryża

III etap odbędzie się pod koniec marca w Warszawie - dla tych, którzy uzyskają odpowiednią ilość punktów z pisemnej i ustnej części etapu okręgowego w całej Polsce.

Autorzy: S.S., Foto: Mariusz Kubik