KOLEJNE PREZENTACJE Z CYKLU "VERBA SACRA"

W styczniowym numerze „Gazety Uniwersyteckiej” przedstawiliśmy relację z pierwszego koncertu, zorganizowanego w ramach cyklu „Verba Sacra”. Przypomnijmy: projekt spotkań powstał w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dla uczczenia Jubileuszu Roku 2000.

W jego ramach w świątyniach wielu miast Polski odbywały się koncerty muzyki chóralno - organowej, połączone z recytacją fragmentów wybranych ksiąg Starego i Nowego Testamentu, którą wykonywali znani aktorzy, przy wsparciu wybitnych konsultantów teologicznych, literaturoznawców i historyków.

okładka

Katowicki koncert, który odbył się 10 grudnia ub. roku w Katedrze Chrystusa Króla, zgromadził ogromną publiczność, stając się jednym z ważniejszych wydarzeń kulturalnych w naszym regionie. Pozytywny odbiór tego przedsięwzięcia zmobilizował organizatorów do powtórzenia tego przedsięwzięcia.

Obecnie trwają przygotowania do kolejnych edycji koncertów, przewidzianych na 2001 i 2002 rok. W zamierzeniach, mają to być trzy prezentacje rocznie - wybrane teksty biblijne mają recytować kolejni zaproszeni aktorzy (w tym również związani ze Śląskiem), przy uczestnictwie śląskich muzyków, solistów i chórów.

Autorzy: S.S.