WYRÓŻNIENIE DLA DR. MIROSŁAWA PIROGA

W kolejnej edycji nagrody im. Klemensa Szaniawskiego na najlepsze prace doktorskie z dziedziny filozofii i socjologii, jedno z trzech wyróżnień przyznano Mirosławowi Pirogowi z Uniwersytetu Śląskiego. Otrzymał je za pracę doktorską p.t.: „Teoria symbolu Carla Gustava Junga na tle ujęć porównawczych rzeczywistości symbolicznej”.

Konkurs jest jedną z inicjatyw Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk, organizowany także przy współudziale Fundacji im. Stefana Batorego. Praca doktorska M. Piroga, adiunkta w Zakładzie Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej, została opublikowana w wydaniu książkowym, nakładem wydawnictwa „Nomos” (Kraków 1999), pod tytułem „Psyche i symbol”. Poświęcona jest jednemu z najciekawszych i najbardziej inspirujących problemów w dorobku Junga - symbolowi. Jak czytamy w jej internetowym omówieniu, „przedmiotem pracy jest filozofia i psychologia religii Carla Gustava Junga, oraz jego teoria symbolizmu religijnego”. Książka dostarcza również porównań wypracowanej na jej stronach teorii rzeczywistości symbolicznej, z innymi teoriami symbolizmu religijnego (autor przywołuje tu koncepcje Mircei Eliadego, Paula Tillicha i Andrzeja Wiercińskiego). Zainteresowania dr. Piroga, poza filozofią Junga koncentrują się wokół zagadnień filozofii i antropologii religii.

Autorzy: MK