WYBRANE PROBLEMY EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego

40-007 Katowice, ul. Bankowa 9;

tel.: 0/32/2588 211 w. 1235; fax.: /032/2587 737

zaprasza na IX cykl wykładów:

WYBRANE PROBLEMY EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

Wykłady odbywają się w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska U.Śl. przy ul. Bankowej 9 w każdy czwartek o godzinie 16:00.

Wykłady są otwarte i może wziąć w nich udział każdy zainteresowany problematyką środowiskową. Udział jest bezpłatny.

Obecność na większości wykładów w roku akademickim 2000/2001 kwalifikuje do otrzymania dyplomu ukończenia cyklu a studentom U.Śl. umożliwia zaliczenie semestralnego wykładu monograficznego.

PROGRAM – semestr II

15.02.2001
Forum Natura
Dr Leszek Trząski, Główny Instytut Górnictwa, Katowice.
„Ściek czy potok czyli problem ekologicznej odbudowy katowickiej Ślepiotki”.

22.02.2001
Dr Piotr Krupa, Wydz. Biologii i Ochrony Środowiska, U.Śl.
„Związani na śmierć i życie czyli mikoryza drzew”.

01.03.2001
Wykład Polskiego Klubu Ekologicznego.

08.03.2001
Dr Ryszard Kulik, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, U.Śl.
„Ekologiczne ja – w poszukiwaniu nowej tożsamości człowieka”.

15.03.2001
Forum Natura
Prof. dr hab. Stanisław Wiąckowski, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Kielce.
„Zależność zdrowia od sposobów odżywiania”.

22.03.2001
Dr Andrzej Boczarowski, Wydz. Nauk o Ziemi, U.Śl.
„Neandertalczycy i ich środowisko życia. Pokaz multimedialny”.

29.03.2001
Prof. dr hab. Irena Heszen-Niejodek, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, U.Śl.
„Psychologia wobec promocji zdrowia”.

05.04.2001
Wykład Polskiego Klubu Ekologicznego.

19.04.2001
Forum Natura
Prof. dr hab. Zbigniew Głowaciński, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
„Wymieranie zwierząt a czerwone księgi”.

26.04.2001
Dr Stanisław Czaja, Wydz. Nauk o Ziemi, U.Śl.
„Monitoring użytku ekologicznego źródła Kłodnicy”.

10.05.2001
Dr Agnieszka Pietrzyk, Wydz. Pedagogiki i Psychologii, U.Śl.
„Psychologiczne wsparcie pacjentów z chorobą nowotworową kluczem do ozdrowienia”.

17.05.2001
Forum Natura
Ks. prof. dr hab. Wojciech Bołoz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
„Eutanazja jako wyzwanie”.

24.05.2001
Prof. dr hab. Maria Wanatowicz, Wydz. Nauk Społecznych, U.Śl.
„Powrót Górnego Śląska do polskiej świadomości narodowej”.

31.05.2001
Dr Małgorzata Gaj, Wydz. Biologii i Ochrony Środowiska, U.Śl.
„Kultury in vitro w genetycznym modyfikowaniu roślin”.