MAREK SOŁTYSIAK

Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego od lat cieszy się renomą w środowisku akademickim. Zawdzięcza to zarówno kadrze naukowej, jak i absolwentom, którzy są najlepszą wizytówką uczelni. Jednym z takich absolwentów, z których UŚ może być dumny, jest na pewno Marek Sołtysiak –niegdyś student, a obecnie doktorant geologii.

Uważa się za przyrodnika – to właśnie przyroda jest jego pasją. W swojej studenckiej przygodzie dążył do pogodzenia zainteresowań przyrodą nieożywioną i ożywioną. Jako student geologii rozszerzył swój program studiów o przedmioty biologiczne, co umożliwiło mu szersze spojrzenie na problem środowiska. Stojąc przed wyborem specjalizacji na IV roku rozważał wybór katedry, która miałaby wspólny mianownik pomiędzy kierunkiem studiów a zainteresowaniami związanymi z tą „żywą” częścią przyrody. Tym „mianownikiem” okazała się woda, stąd też postanowił pisać pracę w Katedrze Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej. O wyborze zadecydowało też zapewnienie, iż prace napisane w tej Katedrze nie są odkładane na półkę, ale znajdują zastosowanie w praktyce.

Ponieważ szczególnie bliskie są mu zagadnienia związane z ochroną środowiska, stąd też nieprzypadkowo temat pracy magisterskiej to „Występowanie, użytkowanie i ochrona wód podziemnych w rejonie Zawiercia i Poręby”. Przygotowanie pracy wymagało spędzenia 1,5 miesiąca w terenie (co jest specyfiką tego wydziału). W tym czasie Marek przemierzył 1500 km na rowerze w poszukiwaniu źródeł, studni, dzikich wysypisk itp. Skompletowanie potrzebnych do pracy informacji wymagało przesiadywania godzinami w archiwach nad dokumentacjami. Trud się opłacił, bowiem praca Marka została doceniona nie tylko przez władze wydziału. Uzyskała też nagrodę w konkursie na najlepszą pracę magisterską z dziedziny ekologii wykonaną na uczelniach województwa śląskiego, którego organizatorem jest Fundacja Ekologiczna „Silesia”. Szczególną satysfakcję sprawiło mu też wyróżnienie w konkursie „Nauka na rzecz ochrony środowiska i przyrody”, na najlepsze prace magisterskie i licencjackie przygotowane w polskich i ukraińskich szkołach wyższych 1999 r.

Marek Sołtysiak
Marek Sołtysiak

Napisanie i obrona pracy stanowiło podsumowanie i niestety w pewnym sensie zakończenie czasów studenckich (ale nie do końca, bowiem Marek w czasie ostatniego roku rozpoczął inżynierskie studia na AGH w Krakowie, gdzie wkrótce czeka go obrona pracy), jednak przygoda z wydziałem trwa nadal. W ubiegłym roku akademickim Marek pracował jako asystent, a obecnie jest doktorantem WNoZ. Przygotowywana rozprawa doktorska, w zamierzeniach, będzie dotyczyć również wód podziemnych, oraz ich zagrożeń, degradacji i ochrony.

Mimo spędzania wiele czasu na wydziale lub w terenie, Marek znany jest jako zagorzały miłośnik i obrońca płazów. W ciągu ostatnich lat w lokalnych mediach, m.in. dzięki niemu, głośno jest o zagrożeniach migrujących z nadejściem wiosny płazów, nad którymi prowadzi badania w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku. Zaowocowały one ochroną szlaków migracyjnych płazów na terenie parku. O potrzebach ich ochrony Marek przekonuje podczas prelekcji (w trakcie których prezentuje slajdy oraz wyniki swoich badań), i wycieczek (jest przewodnikiem PTTK).

Temat płazów zdarza mu się także przemycić podczas zajęć ze studentami, co niektórych może wprawić w zdziwienie, ale Marek potrafi udowodnić związek herpetologii z hydrogeologią - znowu wspólny „mokry mianownik”.

Autorzy: S.A.