Zaproszeni za rok

Na początek lipca przypadają Rozmowy Europejskie organizowane w ramach Międzynarodowej Federacji Domów Europejskich (F.I.M.E.) przez Dom Europejski Marienberg. W tym roku odbyły się one po raz dziewiąty...

Cykl konferencji pod nazwą Rozmowy Europejskie ma na celu wymianę doświadczeń, obserwacji i faktów dotyczących procesu integracji europejskiej. W zamierzeniach jej organizatorów konferencja bilansująca rokrocznie kolejne etapy europejskiej integracji ma wyznaczać perspektywy na najbliższy rok, a tym samym potencjalne tematy dyskusji podczas kolejnych Rozmów Europejskich.

Konferencja skupia ekspertów zajmujących się kulturą i kształceniem, nauką, administracją oraz ekonomią z Niemiec, Austrii, Polski, Czech, Węgier i Słowenii, a wiec z krajów żywotnie zainteresowanych pierwszym rozszerzeniem Unii Europejskiej na Wschód. Jednak rozszerzenie U:E. oraz związane z tym ekonomiczne czy polityczne problemy nie są jedynymi tematami, które poruszane są podczas tych spotkań. Równie ważne są prawa obywatelskie; podkreślany jest również kulturowy wymiar Europy.

Polski Dom Europejski, a jednocześnie Naukowe Koło Integracji Europejskiej Uniwersytetu Śląskiego reprezentowali w tym roku: Joanna Pauly i Mariusz Jankowski. Aczkolwiek nie czuliśmy się pod żadnym względem ekspertami, wystąpiliśmy z referatem, w którym szczególny nacisk położyliśmy na reformę oświaty oraz (w mniejszym stopniu) reformę samorządową, czyli te reformy, które z naszego punktu widzenia w szczególny sposób interesują młode pokolenie.

Dyskusja przebiegała niezwykle burzliwie. Z jednej strony podkreślano niedostateczne przygotowanie oraz wyraźne problemy w związku z zamknięciem obszarów dotyczących rolnictwa, ochrony środowiska, z drugiej pokazywano, ile trudów pokonała już Polska na drodze do Unii Europejskiej i jakże bolesny jest dla czterdziestomilionowego społeczeństwa proces integracji Polski z U.E. Wskazywano problem bezrobocia i obawy Niemców i Austriaków przed zalewem ich rynków pracy tanią polską czy węgierską siłą roboczą. Największe kontrowersje wzbudziła - obok właśnie wymienionych - kwestia wypędzonych oraz problem kupowania ziemi przez Niemców w Polsce, a szczególnie na jej zachodnich terenach.

Poza tym, w obliczu nadchodzących wyborów parlamentarnych w Polsce goście oczekiwali przede wszystkim aktualnych prognoz politycznych oraz podsumowania działalności rządu Jerzego Buzka. W zakulisowych rozmowach wyrażali swoje uwagi, co do rozwoju ekonomicznego Polski, wymiany elit politycznych po 1989 roku oraz ostatnich poczynań rządu Jerzego Buzka.

Jako jedyna z delegacji zagranicznych zostaliśmy zaproszeni za rok, do moderowania jubileuszowych X Rozmów Europejskich, które zbiegną się z uroczystym obchodzeniem 50 tej rocznicy powstania Międzynarodowej Federacji Domów Europejskich.. I to zapisujemy jako nasz sukces.

PS - Pełny tekst referatu znajdzie się w najbliższych Zeszytach Naukowych Naukowego Koła Integracji Europejskiej Uniwersytetu Śląskiego.