STYPENDYŚCI MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Wręczenie dyplomów za "wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w pracy naukowej" studentom Uniwersytetu Śląskiego - laureatom stypendiów Ministra Edukacji Narodowej nastąpiło 19 października w trakcie spotkania z wyróżniającymi się absolwentami naszej uczelni, przygotowanego przez Biuro Promocji i Karier przy współpracy Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego, Działu Nauczania i Działu Spraw Studenckich. W tym roku liczba stypendystów jest wyjątkowo duża: aż 34 osób odbywać będzie w tym roku naukę ze wsparciem finansowym MEN.

Po raz trzeci laureatkami zostały panie Weronika Ślęzak i Maria Świątkiewicz , po raz drugi pp. Anna Bańczyk, Robert Pyka, Agata Zygmunt (wszyscy z Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych); Barbara Bromboszcz (Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii) i Karolina Koc (Wydział Nauk Społecznych).

A oto pozostali zdobywcy stypendium:

(MISH)

(WNS)

(W. Filologiczny)

(W. Pedagogiki i Psychologii)

Tylu wyróżnionych jeszcze nie mieliśmy!

Gratulujemy osiągnięć i ministerialnego wyróżnienia.

Już po złożeniu numeru dowiedzieliśmy się, że jeszcze troje studentów UŚ otrzymało stypendia MENiS. Są to: Katarzyna Kulik (MISH), Bartłomiej Nowak (WNS) i Radosław Wieczorek (MISM-P, po raz drugi).
Gratulujemy!